Søndagsbreve

Det, at postvæsenet indførte begrebet søndagsbreve, var ikke en ny service; men en normal service som postvæsenet nu ville have et tillæg for. Det er utvivlsomt dyrere at have personale på arbejde en søn- eller helligdag end på end normal hverdag. Derfor blev begrebet søndagsbrev indført 1. maj 1929. Først var det kun i nogle byer, det var muligt at få et brev bragt ud på en søndag, siden blev det sådan, at søndagsbreve blev bragt ud indtil 2 km fra posthusene.
Forsendelsen skulle være mærket ”Søndagsbrev” og forsynet med et diagonalt kryds.

Søndagsbreve fra udlandet

Tillægget for søndagsudbringning var et rent dansk anliggende. Det var ikke muligt at indløse tillægget med udenlandske frimærker. Hvis man fra udlandet ønskede at sende et brev for udbringning en søndag, var man nødt til at medbringe et dansk frimærke og sætte det på forsendelsen sammen med det udenlandske frimærke, der skulle dække den normale porto. Der var dog lidt hjælp at hente fra Postvæsenet, for var tillægget ikke tilsvaret med danske frimærker, blev forsendelsen alligevel udbragt, der skulle da betales porto efter de gældende regler.

Tillæg for søndagsudbringning.
1.5.1929: 10 øre
1.7.1946: 20 øre
1.6.1950: 25 øre
1.7.1952: 30 øre
15.4.1963:: 55 øre
15.5.1965: 100 øre
3.7.1967: 200 øre
1.7.1972: ophør


Litteratur:
P&T: Beretning om Virksomheden 1917 – 1967.
Gotfredsen og Haff: Danske Breve 1851 – 1979.

Indkøbskurv

Kalender - 24. Mar. 2018

Bytte- og Børsdag Nyborg Filatelistklub

24. Mar. 2018 - 10:01

Byttedage

Nyborg Idræts- og Fritidscenter Storebæltsvej 13-15 5800 Nyborg. Entre 20 kr. Eftersyn til

Læs mere

Klubudstilling Hornslet 20-18

24. Mar. 2018 - 10:01

Udstillinger

Rosengården Hornslet · Tingvej 22 · 8543 Hornslet

Læs mere

Byttedag Nakskov

25. Mar. 2018 - 10:00

Byttedage

Marienlystvej 21 4900 Nakskov. Kl. 12 gennemsyn auktionslot, kl. 13.30 auktion. Ingen entre.

Læs mere

Byttedag Viborg

7. Apr. 2018 - 10:00

Byttedage

Kasernehallen Tingvej 17 8800 Viborg. Der annonceres i lokale medier. Fri entre.

Læs mere

Posthistorisk Skole

7. Apr. 2018 - 10:00

Møde

Priorparken 860 Brøndby, se mere info i DFT og på www.dphs.dk i januar måned

Læs mere

Se hele kalenderen ...