Søndagsbreve

Det, at postvæsenet indførte begrebet søndagsbreve, var ikke en ny service; men en normal service som postvæsenet nu ville have et tillæg for. Det er utvivlsomt dyrere at have personale på arbejde en søn- eller helligdag end på end normal hverdag. Derfor blev begrebet søndagsbrev indført 1. maj 1929. Først var det kun i nogle byer, det var muligt at få et brev bragt ud på en søndag, siden blev det sådan, at søndagsbreve blev bragt ud indtil 2 km fra posthusene.
Forsendelsen skulle være mærket ”Søndagsbrev” og forsynet med et diagonalt kryds.

Søndagsbreve fra udlandet

Tillægget for søndagsudbringning var et rent dansk anliggende. Det var ikke muligt at indløse tillægget med udenlandske frimærker. Hvis man fra udlandet ønskede at sende et brev for udbringning en søndag, var man nødt til at medbringe et dansk frimærke og sætte det på forsendelsen sammen med det udenlandske frimærke, der skulle dække den normale porto. Der var dog lidt hjælp at hente fra Postvæsenet, for var tillægget ikke tilsvaret med danske frimærker, blev forsendelsen alligevel udbragt, der skulle da betales porto efter de gældende regler.

Tillæg for søndagsudbringning.
1.5.1929: 10 øre
1.7.1946: 20 øre
1.6.1950: 25 øre
1.7.1952: 30 øre
15.4.1963:: 55 øre
15.5.1965: 100 øre
3.7.1967: 200 øre
1.7.1972: ophør


Litteratur:
P&T: Beretning om Virksomheden 1917 – 1967.
Gotfredsen og Haff: Danske Breve 1851 – 1979.

Indkøbskurv

Kalender - 17. Dec. 2017

Den Tofarvedes seminar er flyttet

5. Jan. 2018 - 00:01

Møde

Den tofarvede studiegruppe afholder seminar 2018 på Marinestation Odden.

Læs mere

Byttedag i Bolbro Hallen

14. Jan. 2018 - 10:00

Byttedage

I Bolbro Hallen på Friggasvej 14, 5200 Odense V.Krejlerborde kan bestilles på tlf. 40 16 78 09. 
 

Læs mere

Byttedag Hadsund

14. Jan. 2018 - 10:01

Byttedage

Foregår på Hadsund Skole

Læs mere

Formidlingssalg Mønt og frimærkeklubben Hanherred

20. Jan. 2018 - 11:00

Auktion

I Mølleparkcenteret Elmevej 1 9460 Brovst med eftersyn fra kl. 9.00

Læs mere

Byttedag Aalborg Philatelistklub

21. Jan. 2018 - 09:00

Byttedage

Uden handlere og krejlere, kun byt, på Vejgaard bibliotek, nærmere info følger

Læs mere

Se hele kalenderen ...