Takker

I starten var alle frimærker utakket 

I frimærkets ungdom blev alle frimærker i hele verdenen klippet ud af arket med en saks. Det var en besværlig måde at skille frimærkerne på. Derfor fandt man hurtigt på at bruge perforeringsmaskiner.

Gennemstikning. Men først var der et par mellemtrin. Det første man prøvede var at gennemskœre mellem frimœrkerne. Med en kniv eller spids blev der ridset eller skåret i mellemrummene. Denne fremgangsmåde kan ses på Danmark 4 skilling fra 1863. 


Perforering. Takning er udstansning af en række små huller ved siden af hinanden. Når man river frimærkerne fra hinanden ned gennem hullerne, opstår frimærkets takker. 

Takningsmål. F.eks. bruger man betegnelsen "takning 14". Det betyder, at der er 14 takker i frimærkets bredde. Denne bredde er altid sat til en standard på 20 mm. Så der er 14 takker på 20 mm. ved netop takning 14. Man lægger frimærket på takningsmåleren. Når de lodrette streger passer ned i takkerne, har man fundet den rigtige takning. På det viste eksempel er frimærket takket (tk.) 14. 

Danske takninger. Danmark havde en meget kort periode med gennemstikning, men i 1864 indførtes takningsmaskinerne. 


Linietakning. I en periode i 1870-71, takkede man mærkerne ved at perforere med en lang række af nåle (arkets bredde). Man takkede xx gange vandret og xx gange lodret. Dette kan ses i frimærkernes hjørner, hvor de to takkeretninger kolliderer med hinanden.

Kamtakning. De danske frimœrker kamtakkes fra 1864. Navnet kommer af, at nålene var opsat ligesom i en "redekam". Vandret en lang rœkke i arkets bredde, og lodret 11 rœkker i højde som et mœrke. Der trykkes på denne måde takker på en række frimærker af gangen. 3-5 ark i takningsmaskinen - 11 fremføringer, og arket var takket.

Indkøbskurv

Kalender - 23. Mar. 2018

International litteraturudstilling

23. Mar. 2018 - 00:00

Udstillinger

Litteraturudstilling i Milano Italien

Læs mere

Bytte- og Børsdag Nyborg Filatelistklub

24. Mar. 2018 - 10:01

Byttedage

Nyborg Idræts- og Fritidscenter Storebæltsvej 13-15 5800 Nyborg. Entre 20 kr. Eftersyn til

Læs mere

Klubudstilling Hornslet 20-18

24. Mar. 2018 - 10:01

Udstillinger

Rosengården Hornslet · Tingvej 22 · 8543 Hornslet

Læs mere

Byttedag Nakskov

25. Mar. 2018 - 10:00

Byttedage

Marienlystvej 21 4900 Nakskov. Kl. 12 gennemsyn auktionslot, kl. 13.30 auktion. Ingen entre.

Læs mere

Byttedag Viborg

7. Apr. 2018 - 10:00

Byttedage

Kasernehallen Tingvej 17 8800 Viborg. Der annonceres i lokale medier. Fri entre.

Læs mere

Se hele kalenderen ...