Takker

I starten var alle frimærker utakket 

I frimærkets ungdom blev alle frimærker i hele verdenen klippet ud af arket med en saks. Det var en besværlig måde at skille frimærkerne på. Derfor fandt man hurtigt på at bruge perforeringsmaskiner.

Gennemstikning. Men først var der et par mellemtrin. Det første man prøvede var at gennemskœre mellem frimœrkerne. Med en kniv eller spids blev der ridset eller skåret i mellemrummene. Denne fremgangsmåde kan ses på Danmark 4 skilling fra 1863. 


Perforering. Takning er udstansning af en række små huller ved siden af hinanden. Når man river frimærkerne fra hinanden ned gennem hullerne, opstår frimærkets takker. 

Takningsmål. F.eks. bruger man betegnelsen "takning 14". Det betyder, at der er 14 takker i frimærkets bredde. Denne bredde er altid sat til en standard på 20 mm. Så der er 14 takker på 20 mm. ved netop takning 14. Man lægger frimærket på takningsmåleren. Når de lodrette streger passer ned i takkerne, har man fundet den rigtige takning. På det viste eksempel er frimærket takket (tk.) 14. 

Danske takninger. Danmark havde en meget kort periode med gennemstikning, men i 1864 indførtes takningsmaskinerne. 


Linietakning. I en periode i 1870-71, takkede man mærkerne ved at perforere med en lang række af nåle (arkets bredde). Man takkede xx gange vandret og xx gange lodret. Dette kan ses i frimærkernes hjørner, hvor de to takkeretninger kolliderer med hinanden.

Kamtakning. De danske frimœrker kamtakkes fra 1864. Navnet kommer af, at nålene var opsat ligesom i en "redekam". Vandret en lang rœkke i arkets bredde, og lodret 11 rœkker i højde som et mœrke. Der trykkes på denne måde takker på en række frimærker af gangen. 3-5 ark i takningsmaskinen - 11 fremføringer, og arket var takket.

Indkøbskurv

Kalender - 17. Dec. 2017

Den Tofarvedes seminar er flyttet

5. Jan. 2018 - 00:01

Møde

Den tofarvede studiegruppe afholder seminar 2018 på Marinestation Odden.

Læs mere

Byttedag i Bolbro Hallen

14. Jan. 2018 - 10:00

Byttedage

I Bolbro Hallen på Friggasvej 14, 5200 Odense V.Krejlerborde kan bestilles på tlf. 40 16 78 09. 
 

Læs mere

Byttedag Hadsund

14. Jan. 2018 - 10:01

Byttedage

Foregår på Hadsund Skole

Læs mere

Formidlingssalg Mønt og frimærkeklubben Hanherred

20. Jan. 2018 - 11:00

Auktion

I Mølleparkcenteret Elmevej 1 9460 Brovst med eftersyn fra kl. 9.00

Læs mere

Byttedag Aalborg Philatelistklub

21. Jan. 2018 - 09:00

Byttedage

Uden handlere og krejlere, kun byt, på Vejgaard bibliotek, nærmere info følger

Læs mere

Se hele kalenderen ...