Kendisser som filatelister

I den første tid med frimærker blev samleriet kendt som "hobbyen for konger". 

Den mest berømte samling er sikkert den, der tilhører dronning Elizabeth og det britiske kongehus. Den blev startet af George V, der som ung kadet begyndte at samle frimærker, og trofast holdt fast ved filatelien gennem hele sin levetid. I samlingen findes blandt andet et vandfarveudkast til verdens første frimærke, de to berømte Mauritius mærker med "Post Office", og 4 pence 1854 fra Vestaustralien med omvendt svane. 

Kong Alfons af Spanien var også en ivrig samler, der brugte store summer på indkøb af frimærker. Kong Faruk af Egypten, Zar Nikolai III af Rusland og Kong Carol af Romania var også kendte som frimærkesamlere. 

Præsident Franklin D. Roosevelt var en ihærdig samler af frimærker, og det vides, at han brugte megen tid på sine samlinger.

John Lennon fra "The Beatles" er nok en af de mest kendte kunstnere der nød frimærkesamleriet.

Berømte internationale filatelister

De første filatelister var verdenssamlere. Sporten gik stort set ud på at skaffe så mange frimærker som muligt, og helst et par stykker andre ikke havde. 

Theodore Ernst Steinway havde alle klassiske udgaver fra Australien og Tyskland. Hans flotte eksponat var med mærker fra den gamle tyske stat Baden. Hans far havde grundlagt Pianoforte-fabrikken i Braunschweig og videreført den i USA som Steinway & Sons. Steinway var en af de første med tematiske samlinger. Hans tematiske samling omfattede mærker med komponister, berømte musikere og musikinstrumenter. 

Philipp la Renotière of Ferrari fra Frankrig havde den mest berømte private frimærkesamling. Han startede som barn med at samle. Hans store formue hjalp ham til at købe meget sjældne og dyre frimærker. En masse frimærkehandlere arbejdede for ham, og opkøbte dyre frimærker og samlinger hele verden over. Frankrig solgte hans samling efter 1. Verdenskrig på auktioner omkring 1921, til en samlet pris på 6.000.000 Goldmarks. Så unik en samling findes ikke mere.

Danske filatelister

Det var typisk for Danmark, at der her var mange frimærkesamlere blandt de højt uddannede – officerer, ingeniører, jurister og læger. De sidstnævnte signallerede ved interessen, at samleriet var sundt og nerveberoligende! 

En af de store danske samlere var general Hegermann-Lindencrone, der først begyndte at samle, da han blev udnævnt til general. Han samlede kun på breve, og havde samlinger med Danmark, Norge, Slesvig og Holsten - alle komplette. 

Af den nyere tids filatelister skal kun nævnes et par af de mere markante: 

Arkitekt J. Schmidt-Andersen har ydet en gennemgribende indsats omkring de klassiske skillingsmærker. Ikke mindst 4 RBS. Han har skrevet mange bøger og utallige artikler om emner indenfor klassisk dansk filateli.

Hofjægermester G. Hagemann var den første, der fik sat skik på frimærkerne fra Dansk Vestindien, og lavede en trykopstilling for værdierne i de tofarvede eksklusiv 4 og 8 øre.


Landsdommer Børge Schäffer fulgte Hagemanns arbejde op, idet han fik lavet en detaljeret oversigt over de tofarvede 4 og 8 øre. Et enormt arbejde som også i dag danner grund for mange specialsamlere og filatelistiske forskere.

Ingeniør Hans Ehlern Jessen er "The grand old man" i dansk filateli. Han har ydet en fantastisk indsats om danske stempler, de tofarvede og dansk posthistorie.

Marx Jøns gjorde et fantastisk arbejde for den almindelige filatelist. Han havde opbygget over 100 A3 plancher med emner indenfor filatelien, og dem drog han rundt med i landet og holdt foredrag på utallige klubaftener.

Indkøbskurv

Kalender - 17. Dec. 2017

Den Tofarvedes seminar er flyttet

5. Jan. 2018 - 00:01

Møde

Den tofarvede studiegruppe afholder seminar 2018 på Marinestation Odden.

Læs mere

Byttedag i Bolbro Hallen

14. Jan. 2018 - 10:00

Byttedage

I Bolbro Hallen på Friggasvej 14, 5200 Odense V.Krejlerborde kan bestilles på tlf. 40 16 78 09. 
 

Læs mere

Byttedag Hadsund

14. Jan. 2018 - 10:01

Byttedage

Foregår på Hadsund Skole

Læs mere

Formidlingssalg Mønt og frimærkeklubben Hanherred

20. Jan. 2018 - 11:00

Auktion

I Mølleparkcenteret Elmevej 1 9460 Brovst med eftersyn fra kl. 9.00

Læs mere

Byttedag Aalborg Philatelistklub

21. Jan. 2018 - 09:00

Byttedage

Uden handlere og krejlere, kun byt, på Vejgaard bibliotek, nærmere info følger

Læs mere

Se hele kalenderen ...