Danfil.dk - Nyheder

(Ialt: 357 nyheder)

Side 22 ud af 24

Forige     18   19   20   21   22   23   24       Næste

Opdateringer

Filateliens Blå Bog er nu lagt på hjemmesiden. Det samme er de nyeste to numre af DFT (Nr. 1 og 2 fra 2015). Man skal logge ind som medlem for at kunne læse disse og ældre numre af DFT samt alle numre af tidsskriftet Skilling (1972-2000)

Oprettet: 17. Maj 2015

Nyhedsbrev fra DFFs formand - Søren Chr. Jensen

Nyhedsbrevet fra Søren Chr. Jensen - DFFs formand - for april 2015 er nu lagt på hjemmesiden. Se i menuen til venstre under Forbund/Nyhedsbreve. Du kan også læse det her.

Oprettet: 3. Maj 2015

Forseglede kilovarer til salg fra Forbundskontoret

Så kan du købe forseglede kilovarer fra DFFs kontor. Hver pose er på 250 g. og består udelukkende af håndstemplede og rundstemplede danske frimærker. Materialet stammer fra ombytning af frimærker indsendt til PostNord, hvor Danmarks Filatelist Forbund står for afstempling og pakning af materialet. Denne varer erstatter de tidligere postforseglede kilovarer som PostNord før har solgt.
Kilovaren kan indtil vores webshop kommer op at køre bestilles ved at sende en mail til DFFs mailadresse danfil@danfil.dk eller send et brev til DFF, Priorparken 860, 2605 Brøndby - prisen er som tidligere 500 kr. pr. 250 gram plus porto. Når bestillingen er modtaget sendes en mail med samlet beløb og betalingsinstruktion. Efter modtagelse af beløbet sendes kilovaren med filatelistisk frankering og afstempling.
Vi har allerede solgt de første pakker og modtagelsen har været overvældende. Frimærkerne er alle afstemplet med de nye brotypestempler og kvaliteten af afstemplingen er helt i top.

Oprettet: 26. Marts 2015

Postbygningen fra 1912 i København er nu solgt

PostNord har solgt området med det danske hovedkontor og brevterminal i Københavns centrum til Danica Pension for 925 mio. dkr. Danica Pension overtager bygningerne og området den 30 juni 2015. Herefter vil PostNord i en periode frem til 2018 leje sig ind i de bygninger, som benyttes under en gradvis udflytning til lokaler og faciliteter, der er mere optimale for virksomhedens fremtidig udvikling.

Oprettet: 26. Marts 2015

Post & Tele Museum flytter til nye lokaler på Østerbro

Det populære Post & Tele Museum, som sidste år blev besøgt af flere end 270.000 gæster og blev kåret som Københavns bedste museum for børn, flytter til ny central placering på Østerbro. Nærmere bestemt til det gamle postkontor på hjørnet af Østre Allé og Blegdamsvej. Samtidig inviterer museet nu alle til at være med til at udvikle det ny museum, der med en stærk base i post og telefoni udvider sit fokusområde til også at omfatte kommunikativ infrastruktur.
Jeg kunne ikke ønske mig en bedre placering for museet. Med Fælledparken og en ny metrostation som nærmeste naboer, er jeg sikker på, at mange mennesker vil finde vej til os, siger museumsdirektør Jane Sandberg, som samtidig anerkender, at museet kommer til at bo i et område med en stærk lokal historie.
Vi glæder os meget til at indtage Østerbro, men særligt til at inddrage de mange som føler for området i udviklingen af museet. Det være sig både beboere, handlende og de mange som besøger bydelen når de går tur i Fælledparken eller oplever sport og kultur i Idrætsparken, siger Jane Sandberg. Gennem workshops og andre aktiviteter vil museet invitere til medskabelse og løbende orientere om museets planer og om mulighederne for at være med.
Tid til fornyelse af museet
Museet hviler på historien om, hvordan post og telefoni har været udviklingsdrivere for vores samfund, og den historie vil fortsat danne fundamentet. Publikum kan også glæde sig til, at vi i endnu højere grad vil have et blik på vores samtid og fremtid. Post og telefoni er fortsat en del af vores hverdag, men vi vil være optagede af også at inddrage de mange nye teknologier, og vi vil give konkrete bud på fremtidsscenarier både i vores udstillinger, tilhørende aktiviteter og forskning. Publikum vil kunne se frem til et levende hus, hvor man gennem udstillinger, debatarrangementer, skoletjeneste, børnemuseum, café og kursusvirksomhed kan blive klogere på, hvad kommunikation er i dag, og hvilke medier vi kommunikerer igennem, siger museumsdirektør Jane Sandberg. Hun ser også et museum for sig, som påtager sig opgaver, som ikke normalt ville kunne ses i museumsregi. Vi arbejder på at skabe samarbejdsrelationer til mange forskellige partnere, som sammen med os vil være med til at udforske, hvad en kulturinstitution kan give til samfundet og til lokalmiljøet, siger Jane Sandberg, som endnu ikke vil løfte sløret for konkrete eksempler på disse samarbejder.

 Publikum som medskabere
At skabe et nyt museum med stærkt fokus på kommunikation kan kun lykkes, hvis vi inviterer vores gæster – nuværende som kommende – til at bidrage til udviklingsprocessen. Derfor åbner vi allerede i april en udstilling i museets nuværende rammer, som efterlyser bidrag og ideer fra alle, som har lyst til at være med i processen. Den fysiske udstilling får følgeskab af et digitalt spor, så det er ikke et must, at man lægger vejen omkring Købmagergade, hvis man vil være med til at skabe det ny museum. Det kan også gøres med et klik med musen på museets hjemmeside, siger museumsdirektør Jane Sandberg. 
Fortsat posthus på Østre Allé
En ting er sikkert; det ny museum vil også fremover rumme et arbejdende posthus, så Østerbro-borgere kan fortsat sende og hente post og pakker i den smukke bygning på Østre Allé.
For os har det været vigtigt, at posthuset fortsat fungerer og betjener lokalområdet. Vi ser frem til at udvikle museum og posthus i fællesskab, og jeg er sikker på, at vi kan skabe en lang række synergier, som kan være spændende både for posthusets kunder og for museets gæster, siger Jane Sandberg.
Museet holder åbent hele 2015
Post & Tele Museum åbnede i sine nuværende rammer på Købmagergade 37 i 1998. Museet i Købmagergade holder åbent frem til udgangen af 2015. Det populære Legeland og museets Café Hovedtelegrafen holder åbent helt frem til året rinder ud, mens museets butik og faste udstillinger lukker den 30. juni.  Åbningsdatoen for museet i nye rammer er endnu ukendt.
(Foto Claus Peuckert)

Oprettet: 23. Marts 2015

Danmark-Medalje til Ole Maintz

Ole har gennem mange år være en fremtrædende person indenfor den danske posthistorie.

Han har været formand for Dansk Posthistorisk Selskab i perioderne 1997-2003 og 2008-13.

Gode år med konstant fremgang for foreningen.

Han markerede sig tidligt med mange spændende artikler i PHS om ny viden indenfor posthistoriske emner.

På bogsiden har han været særdeles aktiv:
Det startede i 1987 med ”Grundbog i analyse af danske præfilatelistiske breve” sammen med Ole Steen Jacobsen og Toke Nørby
Dernæst fulgte de berømte og meget anvendte “Posthistoriske Cirkulærer 1848-1868, der udkom i 1986-1989 i samarbejde med Ole Steen Jacobsen, Jan Bendix og Toke Nørby
Kurt Hansen var medredaktør til ”Skibspost til og fra Danmark i midten af 1800-tallet” i 1996
Sammen med Kurt Hansen kom ”Lokal og distriktsforsendelser i provinsen i 1800-tallet.
Og han er slet ikke færdig med at forske i den danske posthistorie. I øjeblikket ved han ikke, om han skal se ”blåt” eller ”rødt”, men det skal han nok få os gjort klog på sammen med Morten Pieper.

Midt i denne store indsats har han også haft tid til at udstille. I 1987 fik han international guldmedaille for eksponatet ”Danmark Pakke-forsendelser”.

Der er ingen tvivl om, at Ole Maintz har gjort sig endda meget grundig fortjent til at modtage dansk filatelis højeste ærestegn: Danmark-Medaillen.

Oprettet: 16. Marts 2015

Ny bulletin fra SILFI 2015

Fra udstillingskomiteen fra SILFI 2015 - den nationale frimærkeudstilling 2015 i Arene Midt, Hasselvej 15, 8620 Kjellerup - har vi modtaget en ny bulletin, som kan læses her.

Oprettet: 2. Marts 2015

Hæder til Djurslands Filatelistiske Højskole

FEPA - den europæiske sammenslutning af 42 lande - har tildelt Djurslands Filatelistiske Højskole en æresbevisning for deres arbejde/støtte gennem årene. Det drejer sig om FEPAs Certificate of Appreciation 2014 for outstanding activeties for the promotion af Philately. 

Beviset derpå vil blive overrakt på SILFI 2015. 

Stort tillykke til jer fra DFF.

Oprettet: 26. Februrar 2015

Frimærkets Dag 14. marts 2015

I et samarbejde mellem Danmarks Filatelist Forbund, PostNord Frimærker Danmark og lokale frimærkeklubber organiseret under Danmarks Filatelist Forbund bliver der nu igen afholdt Frimærkets Dag i Danmark. Denne gang 21 forskellige steder i landet fra nord til syd og fra øst til vest. Alle steder sker det den 14. marts 2015. Du kan her i menuen til venstre se nærmere information om hvad der foregår de enkelte steder. Siderne vil løbende blive opdateret efterhånden som arrangementer falder på plads. Den 14. marts er valgt fordi det er en lørdag, hvor der traditionelt er mange mennesker i byen. Det er også den dag, der udkommer hele 8 nye frimærker, så det er en frimærkefest den dag.
I januar udkom bl.a. to frimærker der markerede, at det var 100 år siden den elskede børnebogsforfatter Halfdan Rasmussen blev født.  En af hans kendteste bøger er Halfdans ABC. To bogstaver er repræsenteret på frimærkerne: K med kanonkongen Knold og B med Bennys bukser der brændte.

Alle 21 steder er det muligt at købe de nye frimærker. Der vil også være et antal miniark til salg, som ellers er udsolgte. Der er lavet særlige postkort og særlige Frimærkets Dag mærkater. 
Børnene kan for en symbolsk sum (10 kr) købe en samlebog: Min Frimærke ABC, hvor man med inspiration fra Halfdan Rasmussen kan samle frimærker efter bogstaver. 
På dagen kan man møde de lokale klubber, få et indblik i deres arbejde og måske blive medlem - der vil sikkert være et godt introduktionstilbud!

Oprettet: 17. Februrar 2015

1.200 medlemmer på netsalget!

I dag (3. februar) kunne DFF netsalg byde velkommen til medlem nummer 1.200. Det er utroligt opløftende og der kommer stadig nye til hver dag - ca. 50 nye om måneden.

Det er vores håb, at flere af disse nye medlemmer vil sætte deres dubletter til salg på siden og samtidig købe sig noget nyt til deres samlinger.

Der bliver solgt for over 25.000,- kr. på netsalget hver måned, og vi ser frem til, at dette talt vil stige i den kommende tid.

Der arbejdes hele tiden på at lave forbedringer og vi er i kontakt med vores udbyder om flere ændringer, der vil blive lanceret i den kommende tid.

Husk at det både er let og sjovt at sælge via netsalget.

Oprettet: 3. Februrar 2015

En stor nyhed for filatelistempler!

Post Danmark Frimærker har fået en lang række klager over kvaliteten af den lokale afstempling med de såkaldte filatelistempler. Man har derfor besluttet at indkalde samtlige stempler fra de lokale posthuse og postbutikker, fordi klagebehandlingen tager uforholdsmæssig meget tid, og fordi man ikke kan garantere, at alle lokale postbutikker med det personale, de råder over, kan sikre en tilstrækkelig kvalitet i fremtiden. Filatelistempling med disse ca. 50-60 forskellige filatelistempler vil for fremtiden udelukkende ske centralt på Hovedpostbygningen i Tietgensgade i København. Der vil ikke længere være filatelistempling på lokale posthuse og postbutikker. Man kan stadig få afstemplet med disse 50-60 forskellige stempler, men det kan for fremtiden kun ske ved at sende det materiale der skal afstemples til København.
Fremsendelse skal ske til: Post Danmark Frimærker, Tietgensgade 37, 1566 København V. Mærk kuverten ”stempling”. Husk svarkuvert eller adresselabels til returnering. Fremsendelse er gratis – mærk kuverten ”Postsag” i øverste højre hjørne.  Returnering er også gratis.
Tilbagekaldelse af alle stemplerne sker på dette tidspunkt, fordi alle stemplerne skal efterses før en del af dem skal udsendes til brug for de lokale klubber i forbindelse med Frimærkets Dag 14. marts 2015. Efter brugen på denne dag skal disse stempler returneres til København og de vil ikke blive udsendt igen til brug lokalt.
En række af vore frimærkeklubber har protesteret over dette og DFF er derfor gået i dialog med Post Danmark Frimærker om at finde en anden løsning på dette. Post Danmark Frimærker har derfor meget generøst tilbudt os følgende:
Organiserede frimærkeklubber og organiserede frimærkehandlere vil for fremtiden have mulighed for på egen adresse at kunne disponere over et særligt lokalt dagstempel af Trodattypen med et lokalt bynavn og postnummer. De præcise betingelser er ikke lagt helt fast endnu – det er en beslutning der først er blevet enighed om 27. januar. Følgende ligger dog fast:
- Frimærkeklubben eller frimærkehandleren skal betale nettoomkostningen til fremstillingen af stemplet – dvs. man skal dække den omkostning Post Danmark har ved at få fremstillet stemplet hos stempelleverandøren. I øjeblikket beløber dette sig til kr. 1.980 plus moms = 2.475 kr. Bemærk dog at dette kun gælder stempler der allerede findes. Hvis der skal laves stempel til et postnummer der ikke allerede eksistere skal der betales for TO stempler. Alle omkostninger til vedligeholdelse af stemplet skal også dækkes af klubben mm. Dette indbefatter bl.a. brugen af de særlige stempelpuder, som ved udskiftning koster 68 kr. plus moms plus porto = 95 kr. pr. stk. Stempelpuderne vil kunne rekvireres ved henvendelse på DFFs kontor (og ikke andre steder). Disse stempelpuder SKAL anvendes. Der må ikke bruges andre stempelpuder og stempelsværte end denne. Dette er for at sikre at frimærkerne bliver annulleret korrekt og med en stempelsværte som ikke kan vaskes af og for at forhindre at der bruges andre kreative farver og for at sikre stemplet så lang levetid som muligt.
- Selv om klubben betaler for fremstillingen af stemplet vil stemplet hele tiden være Post Danmarks ejendom (sådan har det i øvrigt altid været – også når der har været tale om de særlige udstillingsstempler)
- Stemplet vil være med udskiftelig dato og der må ikke foregå afstempling med tilbagedateret stempeldato.
- Stemplet kan kaldes tilbage af Post Danmark ved f.eks. konstateret misbrug eller vilkårligt.
- Klubben er ansvarlig for stemplet (hæfter for det, hvis det bortkommer) og det anbefales ikke at udlevere det til trediepart.
Der er ved at blive udarbejdet en særlig vejledning for hvordan filateliafstemplet post skal afleveres til postbefordring, således at man f.eks. undgår dobbeltstempling i de automatiske stemplingsmaskiner. Men denne vejledning foreligger ikke endnu.
Ansøgning om tildeling af stempel skal rettes til DFFs kontor.

Oprettet: 30. Januar 2015

PostNord sælger ejendom på Købmagergade i centrum af København

Pressemeddelelse fra Post Nord:
PostNord sælger den traditionsrige ejendom på Købmagergade i Københavns centrum til pensionsselskabet PFA Pension for 400 mio. DKK. I dag udnyttes kun en tredjedel af bygningen, der huser et posthus samt Post & Tele Museet. PostNord vurderer som led i den tilpasning, man foretager på grund af ændrede markedsforudsætninger, sin bygningsmasse rundt omkring i Norden.Salget øger PostNord-koncernens kapitaleffektivitet og bidrager dermed til at finansiere fremtidige investeringer.

Oprettet: 12. December 2014

Formandens nyhedsbrev november

Her kan du se nyhedsbrevet fra DFFs formand - Søren Chr. Jensen - fra november 2014. Dokumentet ses ved at klikke her.

Oprettet: 26. November 2014

Nyt medlem af bestyrelsen

Da jeg i november er indtrådt i bestyrelsen i DFF, kommer her et lille indblik i, hvem jeg er. Ved siden af mit arbejde som ergoterapeut har jeg altid kunnet lide og deltaget i organisatorisk arbejde, lige fra spejderleder til pårørenderåd på plejehjem. Sammen med min mand bor jeg på et nedlagt landbrug, hvor vi har ænder, høns og snart et par kødkvæg.
Er medlem af bestyrelsen i Sydvest Esbjerg på 4. år som kasserer og har bl.a. oprettet klubben på Facebook, da det er vigtigt, vi viser ansigt på mange fronter. Det at bevare nuværende medlemmer og skaffe nye er et stadigt arbejde. Jeg har samlet på frimærker og postkort en del år, mere aktivt i nogle perioder end andre og udstillet en enkelt gang på FILA 2014. Her var jeg også med i arbejdsgruppen og fandt det utrolig spændende og givende. Glæder mig rigtig meget til at tage hul på arbejdet i forbundet og samarbejdet med den øvrige bestyrelse.  
                                                                         Irene Henriksen

Oprettet: 26. November 2014

Nordia 2014 og ændringer i DFFs bestyrelse

I den forløbne weekend blev der afholdt nordisk frimærkeudstilling i Norge. Vinder af konkurrencen i mesterklassen blev nordmanden Tom Komnæs "The Postal History of Norwegian Skilling Covers". Han vandt efter en meget spændende konkurrence med sølle 1 point foran Lars Engelbrecht "Bicoloured Postal Stationery of Denmark 1871-1905".

Benny Andresen har forladt DFFs bestyrelse og blevet erstattet af Irene Henriksen fra Sydvest i Esbjerg. Vi ser frem til et godt samarbejde omkring filatelien i Danmark. Bemærk der nu er 3 damer i DFFs bestyrelse: Irene Henriksen, Charlotte Stryhn og Nelly Kristensen.

Oprettet: 24. November 2014

Forige     18   19   20   21   22   23   24       Næste
Indkøbskurv

Kalender - 22. Jun. 2018

Estex 2018

13. Jul. 2018 - 00:01

Udstillinger

International udstilling i Tallinn, Estland

Læs mere

Praga 2018

15. Aug. 2018 - 00:00

Udstillinger

FEPA udstilling i Prag

Læs mere

Malmex 2018 den nationale udstilling Malmø

31. Aug. 2018 - 11:01

Udstillinger

Arrangeres i samarbejde med DFF. Foregår i Malmömässan Mässgatan 6 215 32 Malmö (Hyllie).

Læs mere

Propagandaudstilling Helsingør 90 års jubilæum

6. Sep. 2018 - 10:00

Frimærkets Dag

Helsingør Bycenter ifm. Frimærkets Dag

Læs mere

Frimærkets Dag 2018

8. Sep. 2018 - 00:00

Frimærkets Dag

Datoen er nu fastlagt, nærmere info følger

Læs mere

Se hele kalenderen ...