Danfil.dk - Nyheder

(Ialt: 290 nyheder)

Side 2 ud af 20

Forige     1   2   3   4   5   6       Næste

Verdens første julefrimærke

I 2016 udgav Post Nord et serie på 5 julefrimærker med nisser, men det første julefrimærke blev udgivet af Canada allerede i 1898. Canadas Generaldirektør for Postvæsnet, William Mulock, havde været i London til en postkonference med alle imperiets lande. Han foreslog, at man skulle lave en fællesporto for hele imperiet på en penny. Den trådte i kraft 25. december 1898 i første omgang for Storbritannien, Canada, Newfoundland, Kap Kolonien og Natal.
Motivet måtte selvfølgelig være et kort over hele det britiske imperium markeret med rødt med teksten We hold a vaster empire than has been, som er første linje fra et digt af den walisiske digter William Morris skrevet til Dronning Victorias 60 års regeringsjubilæum i 1897.
Der eksisterer en historie om mærket, som måske er sand. Mens Mulock var i London havde han foretræde for Victoria og fortalte om udgivelsen, og at for første gang ville han ikke sætte et kongeportræt på frimærket, hvilket Victoria fandt mærkeligt, for det havde alle imperiets frimærker. Mulock snoede sig uden om ved at sige, at det skulle mindes prinsen, hvor Victoria straks tænkte på din elskede afdøde Prins Albert og spurgte til dette. Murlock tænkte hurtigt og forklarede, at da det skulle komme 25. december, var det naturligvis prinsen over alle prinser, der skulle fejres. Således blev det det første mærke uden dronningens kontrafej, første mærke med imperiets fælles portosats – 2c svarede til 1d – og verden første julefrimærke. Udgivelsesdagen blev ikke 25. december, men den 7. pga. pres fra befolkningen. Otto Kjærgaard/Irene Henriksen

Oprettet: 20. December 2017

Apropos EUROPA mærker 2016

Luxemburg kom helt galt afsted. Man udgav to mærker med borge – eller rettere det ligner mere slotte eller herregårde, men som det ses på illustrationen manglede der noget vitalt – landenavnet. Noget var gået galt i udvekslingen af filer mellem designeren og trykkeren. Mærkerne var allerede ude, da man opdagede fejlen, og mærket blev hurtigst muligt trukket tilbage. Luxemburgs postadministration har meddelt, at der ikke kommer et andet oplag af frimærket med landenavn, så god jagt på de landeløse mærker.
Otto Kjærgaard/Irene Henriksen

Oprettet: 16. December 2017

Erik Nicolaisen er død

Jeg har desværre lige fået meddelelse om, at Erik Nicolaisen døde pludselig i begyndelsen af december knap 74 år gammel. Erik Nicolaisen var formand for Tønder Frimærkeklub, da den desværre måtte lukke for ca. 15 år siden. Klubben var berømt for sine store byttedage, der blev besøgt af mange langvejs fra. Mændene byttede frimærker og konerne kørte over grænsen for at hente billige øl m.m. Da Erik Nicolaisen blev pensioneret fra lærergerningen i Visby, Sønderjylland, fik han rigtig tid til frimærkerne og udstillede bl.a. på Nordia 2017 i Vejle. Det var jo Sønderjylland /Slesvig, der havde hans store interesse og han var kendt som en rolig og stille sønderjyde uden de store armbevægelser. Irene Henriksen

Oprettet: 13. December 2017

Foredrag om at udstille

Åbenrå Frimærkeklub har sendt følgende: den 9. november fortalte Erik Nicolaisen om det at udstille. Han har lige haft sin udstilling Tønder amt, Den første verdenskrig 1914 - 1918 med på Nordia 2017. Han havde sine 4 rammer af 16 plancher med, som han stolt viste frem. De blev livligt diskuteret og beundret. Erik fortalt også om hvordan hans samleri startede med breve fra en slægtning og hans storebrors frimærkesamling. Henrik L. Petersen/Irene Henriksen

Oprettet: 11. December 2017

Julemærker til din post

December er højsæson for julekort, og dermed også for køb af julemærker. Årets julemærke er nummer 114 i den ubrudte række af julemærker, der er udkommet siden 1904. Det er altså fortsættelsen af en gammel, dansk juletradition, som samtidig er en smuk tradition for at hjælpe udsatte børn i Danmark. Julemærkefondens hjælpearbejde har løbende udviklet sig og fulgt med tiden og børnenes behov. Knap 80.000 børn har i årenes løb fået hjælp på et julemærkehjem. Ved at købe årets julemærke giver du din støtte til de udsatte børn i Danmark, som står uden for fællesskabet, og som kæmper med ensomhed, mobning og lavt selvværd. De har brug for din støtte – og et ophold på et af landets nu fem julemærkehjem. Du kan støtte, ikke alene ved at købe julemærker, men også julekort, gavemærker, nytryk af gamle julemærker og meget andet, som Julemærkefonden sælger. God fornøjelse med brevskrivningen i denne dejlige juletid. Martin Pingel/Irene Henriksen

Oprettet: 8. December 2017

Sidste nr. af DFT i 2017

Nu er det muligt for medlemmer og abonnenter hos DFF at læse DFT nr. 6, som er det nyeste og samtidig det sidste nr. i 2017. Du skal blot logge dig ind. Er du endnu ikke medlem, er det en oplagt mulighed at blive det nu og dermed få endnu en fordel ved at være med. Kontakt os for nærmere oplysninger, info for kontakt findes i menuen til venstre. Irene Henriksen

Oprettet: 8. December 2017

DFFs netsalg

Pr. 1. december kan vi konstatere, at medlemstallet igen er steget idet der er kommet yderligere 15 nye medlemmer i november måned. Vi har dermed 2.333 medlemmer, hvilket må siges at være ganske godt. Omsætningen er god, i november blev der solgt for 90.282,- kr og lige nu er der 43.500 lot på Netsalget, så der er nok at byde på. Du kan besøge siden her . Irene Henriksen

Oprettet: 5. December 2017

Send billeder fra jeres byttedage m.v.

Jeg kan desværre ikke nå rundt til alle byttedage og arrangementer klubberne holder og vil derfor gerne, om i vil sende et par billeder og et lille skriv til mig på hjemmeside@danfil.dk med henblik på lidt omtale af alt det der foregår rundt i klubberne. Lørdag den 2. december holdt Hosens Filatelistklub byttedag, som var godt besøgt og der var god handel blandt krejlere og handlere. Irene Henriksen

Oprettet: 3. December 2017

Posthistorisk Skole

Spændende tiltag fra Dansk Posthistorisk Selskab: Bestyrelsen i DPHS har længe haft lyst til at tilbyde samlere et par dage Posthistorisk Skole – en skole, hvor interesserede samlere kan få posthistoriske kundskaber, gode råd, vejledning og inspiration til at medtage forsendelser i deres samlinger eller at starte en posthistorisk samling. I første omgang bliver der tale om 2 dage, som afholdes øst for Storebælt i foråret 2018. Hvis det viser sig, at interessen for at deltage er positiv, vil DPHS arrangere et tilsvarende tilbud vest for Storebælt i efteråret 2018. Tilbuddet i Østdanmark er for alle interesserede – uanset medlemskab af en klub under DFF eller ikke. Der opkræves et deltagergebyr på 100,- kr. for medlemmer af en Forbundsklub. Alle andre opkræves 150,-  kr. Gebyret dækker begge dage og fri kaffe. Det vil blive muligt at bestille smørrebrød. Dette kan ske på tilmeldelsesblanketten, som vil blive offentliggjort på DPHS’s hjemmeside (DPHS.dk) i begyndelsen af  2018. Posthistorisk Skole vil blive afholdt lørdag d. 7. apr. og lørdag d. 14. apr. i Priorparken 860, 2605 Brøndby. Hele nyheden kan læses her  Ole Maintz/Irene Henriksen

Oprettet: 30. November 2017

Ny bog: Posten i Horsens 1624 til i dag

Fra Djurs Filateli har jeg fået følgende: Finn Skriver Laursens nye bog giver et overblik over postmestrene gennem tiderne, posthusene og deres beliggenhed. Finn Skriver er mest på hjemmebane, når han skriver om de jernbaner, som udgik fra og krydsede Horsens, og disse behandles grundigt ligesom ruten til Odder – først med dagvogn og siden med bane. Der gives desuden nogle kalejdoskopiske udblik til Horsens bypost, ruterne med båd til Alrø, Hjarnø og Endelave i fjorden. Bogen er meget rigt illustreret med breve og postkort fra forfatterens egen samling med mange sjældne og interessante forsendelser. Forfatterens tidligere job i Horsens Statsfængsel har selvfølgelig også givet anledning til at afsnit om fængselspost og behandling af denne specielle form for post, og naturligvis en omtale af måske den til alle tider meste berømte fange, der sad i Horsens, den tidligere finansminister Alberti. Bogen kommer meget vist omkring og har samlet et væld af oplysninger, som er helt nødvendige for samlere af området og de områder, som særligt er belyst her: By- jernbane- og skibsposten. Bogen koster 235 kr. – så vidt vides – og kan købes hos forfatteren på: bridge@stofanet.dk. Irene Henriksen

Oprettet: 26. November 2017

Peter Bech er tildelt KPKs medalje 22. november 2017

Peter Bechs bedrifter som aktivt medlem gør ham fortjent til at modtage den store anerkendelse, som KPKs guldmedalje er udtryk for. Peter er teknisk ansvarlig i forbindelse med afvikling at udstillinger både på klub-, nationalt- og nordisk niveau.  
Peter Bech er desuden bibliotekar i KPK, en opgave der kræver ugentlig tilstedeværelse 2 timer før hvert eneste klubmøde for at servicere klubbens og DFF’s medlemmer med bogudlån. Siden 2003 har KPK flyttet lokaler 4 gange og hver gang har Peter måttet pakke de 5-6.000 biblioteksbøger i kasser, fået dem flyttet til nye lokaler og sætte dem op igen i nye reoler, for derefter at reviderer biblioteksregistraturen, så han på få sekunder kan finde bøger om et ønsket emne ned fra hylderne for medlemmerne.  
Peter blev medlems af KPK’s bestyrelse i 2006, og har også arbejdet i en årrække i Danmarks Filatelist Forbunds Bestyrelse og for sidstnævnt modtog han i 2014 DFF’s guldnål ved forbundets repræsentantskabsmøde. 
Peter Bech er også en stor filatelist. Han har opnået 90 point og International guldmedalje for sin samling Ungarns Inflation samt andre fine præmieringer for Morsø posthistorie og Salmesangen i Danmark. Stort tillykke fra KPK’s medlemmer. Lars Peter Svendsen/Irene Henriksen

Oprettet: 23. November 2017

Karsten Jensens registratur om forsendelser

Karsten Jensens har beredvilligt stillet sit uundværlige opslagsværk fra 2010 2010 DANSKE FRIMÆRKEFRANKEREDE FORSENDELSER TIL OG FRA UDLANDET 1851 - 1905, til rådighed for alle og det kan ses her. Ved en beklagelig fejl har det ikke været muligt at se dette her på siden før nu. Findes i menuen til venstre under bibliotek. Sidst opdaterede version er fra juni 2017. Irene Henriksen

Oprettet: 22. November 2017

Stemningsbillede fra byttedagen i Ry

Ry og Omegns Frimærkeklub holdt den årlige byttedag den 19. november i Sognehuset i Ry. Dagen var godt besøgt som det ses af foto taget af Leif Ørndorf. Irene Henriksen

Oprettet: 22. November 2017

Anmeldelsesfrist Nordia 2018

Fra den 8. til den 10. juni 2018 er Island vært for Nordia 2018, der afholdes i Gardabær ca. 9 km. syd for Rejkjavik. Det er 7. gang Nordia afholdes på Island og målet er at fylde godt 700 rammer. Dansk kommissær er Søren Juhl Hansen, der kan kontaktes på mail: dysse24@gmail.com eller tlf. 21449414 for tilmeldingsblanket og bulletin. Anmeldelsesfristen er den 15. januar 2018. Læs mere på www.nordia2018.is. Irene Henriksen

Oprettet: 19. November 2017

Anmeldelsesfrist Hornslet 20-18

Hornslet FrimærkeKlub fylder 40-år og holder i den forbindelse en jubilæumsudstilling i samarbejde med Djurslands Filatelistiske Højskole med plads til 150 rammer 24. – 25. marts 2018. Anmeldelsesfristen til udstillingen er 1. januar 2018 og reservation af rammer er allerede godt i gang. Så hvis du har lyst til at udstille på klubbens jubilæumsudstilling, finder du anmeldelsesskema og yderligere oplysninger om udstillingen her.
Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om Hornslet 20-18, er du velkommen velkommen til at kontakte Ernst Sass Matthiassen, Mobil 2811 1845 eller på mail: ernstsass@gmail.com. Irene Henriksen

Oprettet: 17. November 2017

Forige     1   2   3   4   5   6       Næste
Indkøbskurv

Kalender - 23. Jan. 2018

Byttedag i Sønderborg Frimærkeklub

28. Jan. 2018 - 09:00

Byttedage

Den største byttedag syd for Kongeå afholdes i Augustenborg-hallerne, Kettingvej 19 A,Augustenborg.

Læs mere

KPKs Byttedag i VARTOV alle er velkommen.

28. Jan. 2018 - 09:30

Byttedage

I VARTOV Farvergade 27 opgang H (lige over for Københavns rådhus). Der er elevator. Der vil som

Læs mere

Sydsjællands Frimærkeklubs byttedag

28. Jan. 2018 - 10:00

Byttedage

Gåsetårnsskolens festsal (gl. Iselingeskole) Chr. Richardsvej 33 4760 Vordingborg

Læs mere

Byttedag Aalborg-Nørresundby

3. Feb. 2018 - 00:00

Byttedage

Løvvanghallen, nærmere info følger

Læs mere

Byttedag Ry og Omegns Frimærkeklub

4. Feb. 2018 - 09:00

Byttedage

Byttedag nr. 62 foregår igen i Ry Sognehus, Kildebakken 1, 8680 Ry. Dørene åbnes kl. 8.00,

Læs mere

Se hele kalenderen ...