Danfil.dk - Nyheder

(Ialt: 274 nyheder)

Side 17 ud af 19

Forige     13   14   15   16   17   18   19       Næste

Frimærkets Dag 14. marts 2015

I et samarbejde mellem Danmarks Filatelist Forbund, PostNord Frimærker Danmark og lokale frimærkeklubber organiseret under Danmarks Filatelist Forbund bliver der nu igen afholdt Frimærkets Dag i Danmark. Denne gang 21 forskellige steder i landet fra nord til syd og fra øst til vest. Alle steder sker det den 14. marts 2015. Du kan her i menuen til venstre se nærmere information om hvad der foregår de enkelte steder. Siderne vil løbende blive opdateret efterhånden som arrangementer falder på plads. Den 14. marts er valgt fordi det er en lørdag, hvor der traditionelt er mange mennesker i byen. Det er også den dag, der udkommer hele 8 nye frimærker, så det er en frimærkefest den dag.
I januar udkom bl.a. to frimærker der markerede, at det var 100 år siden den elskede børnebogsforfatter Halfdan Rasmussen blev født.  En af hans kendteste bøger er Halfdans ABC. To bogstaver er repræsenteret på frimærkerne: K med kanonkongen Knold og B med Bennys bukser der brændte.

Alle 21 steder er det muligt at købe de nye frimærker. Der vil også være et antal miniark til salg, som ellers er udsolgte. Der er lavet særlige postkort og særlige Frimærkets Dag mærkater. 
Børnene kan for en symbolsk sum (10 kr) købe en samlebog: Min Frimærke ABC, hvor man med inspiration fra Halfdan Rasmussen kan samle frimærker efter bogstaver. 
På dagen kan man møde de lokale klubber, få et indblik i deres arbejde og måske blive medlem - der vil sikkert være et godt introduktionstilbud!

Oprettet: 17. Februrar 2015

1.200 medlemmer på netsalget!

I dag (3. februar) kunne DFF netsalg byde velkommen til medlem nummer 1.200. Det er utroligt opløftende og der kommer stadig nye til hver dag - ca. 50 nye om måneden.

Det er vores håb, at flere af disse nye medlemmer vil sætte deres dubletter til salg på siden og samtidig købe sig noget nyt til deres samlinger.

Der bliver solgt for over 25.000,- kr. på netsalget hver måned, og vi ser frem til, at dette talt vil stige i den kommende tid.

Der arbejdes hele tiden på at lave forbedringer og vi er i kontakt med vores udbyder om flere ændringer, der vil blive lanceret i den kommende tid.

Husk at det både er let og sjovt at sælge via netsalget.

Oprettet: 3. Februrar 2015

En stor nyhed for filatelistempler!

Post Danmark Frimærker har fået en lang række klager over kvaliteten af den lokale afstempling med de såkaldte filatelistempler. Man har derfor besluttet at indkalde samtlige stempler fra de lokale posthuse og postbutikker, fordi klagebehandlingen tager uforholdsmæssig meget tid, og fordi man ikke kan garantere, at alle lokale postbutikker med det personale, de råder over, kan sikre en tilstrækkelig kvalitet i fremtiden. Filatelistempling med disse ca. 50-60 forskellige filatelistempler vil for fremtiden udelukkende ske centralt på Hovedpostbygningen i Tietgensgade i København. Der vil ikke længere være filatelistempling på lokale posthuse og postbutikker. Man kan stadig få afstemplet med disse 50-60 forskellige stempler, men det kan for fremtiden kun ske ved at sende det materiale der skal afstemples til København.
Fremsendelse skal ske til: Post Danmark Frimærker, Tietgensgade 37, 1566 København V. Mærk kuverten ”stempling”. Husk svarkuvert eller adresselabels til returnering. Fremsendelse er gratis – mærk kuverten ”Postsag” i øverste højre hjørne.  Returnering er også gratis.
Tilbagekaldelse af alle stemplerne sker på dette tidspunkt, fordi alle stemplerne skal efterses før en del af dem skal udsendes til brug for de lokale klubber i forbindelse med Frimærkets Dag 14. marts 2015. Efter brugen på denne dag skal disse stempler returneres til København og de vil ikke blive udsendt igen til brug lokalt.
En række af vore frimærkeklubber har protesteret over dette og DFF er derfor gået i dialog med Post Danmark Frimærker om at finde en anden løsning på dette. Post Danmark Frimærker har derfor meget generøst tilbudt os følgende:
Organiserede frimærkeklubber og organiserede frimærkehandlere vil for fremtiden have mulighed for på egen adresse at kunne disponere over et særligt lokalt dagstempel af Trodattypen med et lokalt bynavn og postnummer. De præcise betingelser er ikke lagt helt fast endnu – det er en beslutning der først er blevet enighed om 27. januar. Følgende ligger dog fast:
- Frimærkeklubben eller frimærkehandleren skal betale nettoomkostningen til fremstillingen af stemplet – dvs. man skal dække den omkostning Post Danmark har ved at få fremstillet stemplet hos stempelleverandøren. I øjeblikket beløber dette sig til kr. 1.980 plus moms = 2.475 kr. Bemærk dog at dette kun gælder stempler der allerede findes. Hvis der skal laves stempel til et postnummer der ikke allerede eksistere skal der betales for TO stempler. Alle omkostninger til vedligeholdelse af stemplet skal også dækkes af klubben mm. Dette indbefatter bl.a. brugen af de særlige stempelpuder, som ved udskiftning koster 68 kr. plus moms plus porto = 95 kr. pr. stk. Stempelpuderne vil kunne rekvireres ved henvendelse på DFFs kontor (og ikke andre steder). Disse stempelpuder SKAL anvendes. Der må ikke bruges andre stempelpuder og stempelsværte end denne. Dette er for at sikre at frimærkerne bliver annulleret korrekt og med en stempelsværte som ikke kan vaskes af og for at forhindre at der bruges andre kreative farver og for at sikre stemplet så lang levetid som muligt.
- Selv om klubben betaler for fremstillingen af stemplet vil stemplet hele tiden være Post Danmarks ejendom (sådan har det i øvrigt altid været – også når der har været tale om de særlige udstillingsstempler)
- Stemplet vil være med udskiftelig dato og der må ikke foregå afstempling med tilbagedateret stempeldato.
- Stemplet kan kaldes tilbage af Post Danmark ved f.eks. konstateret misbrug eller vilkårligt.
- Klubben er ansvarlig for stemplet (hæfter for det, hvis det bortkommer) og det anbefales ikke at udlevere det til trediepart.
Der er ved at blive udarbejdet en særlig vejledning for hvordan filateliafstemplet post skal afleveres til postbefordring, således at man f.eks. undgår dobbeltstempling i de automatiske stemplingsmaskiner. Men denne vejledning foreligger ikke endnu.
Ansøgning om tildeling af stempel skal rettes til DFFs kontor.

Oprettet: 30. Januar 2015

PostNord sælger ejendom på Købmagergade i centrum af København

Pressemeddelelse fra Post Nord:
PostNord sælger den traditionsrige ejendom på Købmagergade i Københavns centrum til pensionsselskabet PFA Pension for 400 mio. DKK. I dag udnyttes kun en tredjedel af bygningen, der huser et posthus samt Post & Tele Museet. PostNord vurderer som led i den tilpasning, man foretager på grund af ændrede markedsforudsætninger, sin bygningsmasse rundt omkring i Norden.Salget øger PostNord-koncernens kapitaleffektivitet og bidrager dermed til at finansiere fremtidige investeringer.

Oprettet: 12. December 2014

Formandens nyhedsbrev november

Her kan du se nyhedsbrevet fra DFFs formand - Søren Chr. Jensen - fra november 2014. Dokumentet ses ved at klikke her.

Oprettet: 26. November 2014

Nyt medlem af bestyrelsen

Da jeg i november er indtrådt i bestyrelsen i DFF, kommer her et lille indblik i, hvem jeg er. Ved siden af mit arbejde som ergoterapeut har jeg altid kunnet lide og deltaget i organisatorisk arbejde, lige fra spejderleder til pårørenderåd på plejehjem. Sammen med min mand bor jeg på et nedlagt landbrug, hvor vi har ænder, høns og snart et par kødkvæg.
Er medlem af bestyrelsen i Sydvest Esbjerg på 4. år som kasserer og har bl.a. oprettet klubben på Facebook, da det er vigtigt, vi viser ansigt på mange fronter. Det at bevare nuværende medlemmer og skaffe nye er et stadigt arbejde. Jeg har samlet på frimærker og postkort en del år, mere aktivt i nogle perioder end andre og udstillet en enkelt gang på FILA 2014. Her var jeg også med i arbejdsgruppen og fandt det utrolig spændende og givende. Glæder mig rigtig meget til at tage hul på arbejdet i forbundet og samarbejdet med den øvrige bestyrelse.  
                                                                         Irene Henriksen

Oprettet: 26. November 2014

Nordia 2014 og ændringer i DFFs bestyrelse

I den forløbne weekend blev der afholdt nordisk frimærkeudstilling i Norge. Vinder af konkurrencen i mesterklassen blev nordmanden Tom Komnæs "The Postal History of Norwegian Skilling Covers". Han vandt efter en meget spændende konkurrence med sølle 1 point foran Lars Engelbrecht "Bicoloured Postal Stationery of Denmark 1871-1905".

Benny Andresen har forladt DFFs bestyrelse og blevet erstattet af Irene Henriksen fra Sydvest i Esbjerg. Vi ser frem til et godt samarbejde omkring filatelien i Danmark. Bemærk der nu er 3 damer i DFFs bestyrelse: Irene Henriksen, Charlotte Stryhn og Nelly Kristensen.

Oprettet: 24. November 2014

Netsalget på klubaften i Frimærkeklubben Sydvest

Frimærkeklubben Sydvest havde mandag den 17. november arrangeret sig med et af sine medlemmer til at fortælle om, hvordan man køber og sælger på netsalget.

Via en computer og en projektor vistes bl.a. hvordan man sætter lot til salg. Der var en livlig spørgelyst og snak blandt de ca. 35 fremmødte aktive klubmedlemmer. Gennemgangen afklarede en del usikkerhed og medlemmerne kunne se, det ikke kræver særlig meget IT kendskab. Arrangementet fik flere til at tilkendegive at de ville gå i gang med at sætte lot til salg.
Vi henviser til de artikler, der har været i DFT, som kan være en god hjælp. Klubben tilbød, at medlemmerne kan tage computer og lot med på fremtidige klubmøder og på den måde hjælpe hinanden.

Er du ikke allerede registreret som bruger af netsalget kan det ske her.

Rigtig godt fornøjelse og husk at dette medlemstilbud er 100% gratis!

Oprettet: 20. November 2014

Fodbold på frimærker er blevet en verdensindustri

Fodbold VM er overstået, men fodboldinteressen er slet ikke ovre, i hvert fald ikke når det gælder frimærker. Verden over udgives der rigtig mange fodboldmærker og Michel har udgivet et fodbold verdenskatalog.
Det hele startede med en serie på 3 mærker fra Uruguay i 1924 i anledning af den olympiske fodboldturnering i Paris. Mærkerne havde ikke fodboldmotiv, men viste et kunstværk, som findes i Louvre i Paris. De 3 mærker er ikke specielt sjældne og heller ikke særlig dyre. Året efter var der fodboldmotiver på fra Ungarn. Frem til 1939 blev der udgivet ca. 50 og frem til i dag er antallet oppe på ca. 3.100 udgaver. Dette betyder, at totalantallet frimærker med tilknytning til verdens mest populære idrætsgren nok overgår 10.000 forskellige mærker.

De første motiver blev som regel præsenteret på et frimærke i en større serie sportsfrimærker, hvilket har skabt problemer for samlere, fordi de fleste sælges som serier. Man må sandsynligvis købe hele serien for at sikre sig det ene med fodbold og man får dermed en stor pris for det enkelte mærke, der passer til samlingen.

Fodbold VM forøger interessen for fodboldfrimærker og det udnyttes af de agenter, der udgiver frimærker i mange af de lande, der ikke selv har et fodboldhold. Dvs. der udgives rigtig mange mærker. I øvrigt var det Kina, der udgav det første verdensomspændende frimærkekatalog. 

Oprettet: 13. November 2014

Anders And blad til toppris

På Skanfil netop overståede auktion opnåede det første Anders And blad udgivet i Norge (nr. 1 1948) en fantastisk toppris. Hammerslaget blev 98.000 norske kroner hvortil kommer salær. De øvrige resulateter kan ses på hjemmesiden www.skanfil.no

Oprettet: 31. Oktober 2014

Fællesfondens Æreslegat til Otto Kjærgaard

Fællesfondens Æreslegat på 10.000 kr. samt Fondens smukke frimærkeboks i sølv blev i går aftes, 29.10.2014, givet til Otto Kjærgaard på Aarhus Frimærkeklubs velbesøgte "hemmelige møde". Der var efterfølgende et glas og lidt sødt til ganen. På billedet ses: Vibeke Kjærgaard, Otto Kjærgaard og Hans Jørgen Høy. Foto: Toke Nørby.

Oprettet: 30. Oktober 2014

Supersamling Danmark på auktion i Schweiz

På Corinphilas novemberauktion kommer også John Simons samling klassisk Danmark under hammeren. Samlingen indeholder især en del ubrugte og postfriske blokke af skillingsmærker. Et særligt interessant objekt er dette marginalstykke 4 RBS. Det er Thiele 2, plade 1, nr. 91 og er så vidt vides den eneste kendte af sin art. Der findes et marginalstykke fra Thiele 1 og en 8-blok fra Thiele 3, så hvis man samler marginalstykker må dette siges at være et must. Auktionsmaterialet kan ses på Corinphilas hjemmeside: www.corinphila.ch

Oprettet: 29. Oktober 2014

Tidsskriftet Skilling er nu på hjemmesiden

Vi har i et godt stykke tid lovet at lægge tidsskriftet Skilling på DFFs hjemmeside. Det er nu tilendebragt. Tidsskriftet udkom i perioden 1972-2000. Jan Bendix, tidligere udgiver og redaktør af tidsskriftet har givet sin tilladelse til dette, hvilket vi er meget taknemmelige for. Du skal logge på hjemmesiden for at kunne se tidsskriftet - dvs. være medlem af DFF. Du finder Skilling på fanen "DFT" ude til venstre.

Oprettet: 24. Oktober 2014

Donationer til DFF

I det netop udkomne DFT var der en artikel om at DFF som anerkendt almennyttig organisation kan modtage gaver til sit arbejde, som kan trækkes fra i skat. 
Artiklen kan læses her på side 60-61 i det aktuelle nummer af DFT. Se iøvrigt nærmere på fanen: "Donation til DFF" i venstre kolonne.

Oprettet: 23. Oktober 2014

Imponerende frimærkeauktion

Bruun Rasmussens internationale frimærkeauktion endte i går med et imponerende samlet hammerslag på 5,3 mio. kr. Auktionens højeste hammerslag faldt på en stor samling kinesiske breve fra 1940-49, der blev solgt for 320.000 kr.”Der var stor bydelyst på gårsdagens traditionelle frimærkeauktion i Københavns Nordhavn. Interessen var særlig stor på en fantastisk samling kinesiske breve fra 1940-49 og en udsøgt samling af danske julemærker fra 1904-2013. Forventningerne var også høje til det danske provisorium på 4/8 øre fra 1904, der blev indfriet til fulde med en rekordpris på 42.000 kr.”, udtaler Lars Godsk-Jørgensen, leder af Bruun Rasmussens frimærkeafdeling.

•      Stor samling breve fra China (1940-1949) i 22 tykke album. Vurdering: 150.000 kr. Hammerslag: 320.000 kr.
•      Imponerende samling af danske julemærker fra 1904-2013 opsat på plancher i 4 bind. Vurdering: 25.000 kr. Hammerslag: 170.000 kr.
•      Sjældent dansk provisorium på 4/8 øre fra 1904 i omvendt ramme. Vurdering: 20.000 kr. Hammerslag: 42.000 kr.

Oprettet: 22. Oktober 2014

Forige     13   14   15   16   17   18   19       Næste
Indkøbskurv

Kalender - 17. Dec. 2017

Den Tofarvedes seminar er flyttet

5. Jan. 2018 - 00:01

Møde

Den tofarvede studiegruppe afholder seminar 2018 på Marinestation Odden.

Læs mere

Byttedag i Bolbro Hallen

14. Jan. 2018 - 10:00

Byttedage

I Bolbro Hallen på Friggasvej 14, 5200 Odense V.Krejlerborde kan bestilles på tlf. 40 16 78 09. 
 

Læs mere

Byttedag Hadsund

14. Jan. 2018 - 10:01

Byttedage

Foregår på Hadsund Skole

Læs mere

Formidlingssalg Mønt og frimærkeklubben Hanherred

20. Jan. 2018 - 11:00

Auktion

I Mølleparkcenteret Elmevej 1 9460 Brovst med eftersyn fra kl. 9.00

Læs mere

Byttedag Aalborg Philatelistklub

21. Jan. 2018 - 09:00

Byttedage

Uden handlere og krejlere, kun byt, på Vejgaard bibliotek, nærmere info følger

Læs mere

Se hele kalenderen ...