Det Grønne Områdes Frimærkeklub

Det Grønne Områdes Frimærkeklub
Klubben er områdets naturlige mødested for samlere af frimærker, breve, postkort og andet postalt materiale. Vi mødes om torsdagen på Virum Skole, hvor vi hygger os med at bytte, høre foredrag og sælge/købe på små anvisningssalg. Der serveres gratis kaffe.
At være medlem af en frimærkeklub kræver ikke, at man er specialist – tværtimod er det en mulighed for at få forøget sin viden gennem foredrag eller diskussioner med andre medlemmer. Klubben har den styrke, at medlemmernes samleområder og -niveauer spænder meget vidt, således at en samler, der er løbet ind i problemer, ofte vil kunne få hjælp. Videre giver et medlemskab også store muligheder for at få huller i samlingen fyldt ud ved bytning eller diverse anvisningssalg på møderne eller via klubbens dubletcirkulation. Klubben råder desuden over et omfattende bibliotek, som medlemmerne frit kan benytte.
Alle vore medlemmer er automatisk medlem af Danmarks Filatelist Forbund (DFF), som 6 gange om året udsender Dansk Filatelistisk Tidsskrift. DFF’s medlemmer kan endvidere benytte Forbundets bibliotek og mod et beskedent beløb få prøvet dyrere filatelistisk materiale, specielt dansk, men også fra øvrige Norden. Desuden kan man som medlem deltage i anvisningssalg og netsalg afholdt af DFF – både som køber og sælger.
Vi håber, at mange – såvel nuværende medlemmer som andre frimærkeinteresserede (= kommende medlemmer?) - vil finde spændende og inspirerende tiltag i vinterens program. Alle er velkomne til at besøge klubben et par gange og opleve, hvad et medlemskab kan indebære.

Yderligere oplysninger kan fås hos klubbens bestyrelse:
Formand (fung.) Knud Rask Overgaard - ackro@mail.tele.dk - tlf. 45420951
Næstformand  Knud Rosenlund - bodilknud@gmail.com - tlf. 51890346
Sekretær  Knud Rask Overgaard - ackro@mail.tele.dk - tlf. 4542 0951 
Kasserer  Henrik Wahlstrøm Larsen - hwahlstroem@comxnet.dk - tlf. 4580 6787 
Bestyrelsesmedlem Kurt B. Nielsen - sonjahoerdum@webspeed.dk - tlf. 4585 6091
Suppleant  Tage Mordhorst - tage@mordhorst.dk - tlf. 45893315
Bibliotekar  Knud Rosenlund - bodilknud@gmail.com - tlf. 51890346
Dubletleder  Kurt B. Nielsen - sonjahoerdum@webspeed.dk - tlf. 45856091

NB Mødested:
Virum Skole, Skolebakken 9 (tæt ved Virumvej). Indgang i bygningens sydlige ende
(mod Virumvej), én trappe ned, gennem glasdøren og ind til højre, lokale 012.
Medmindre andet er angivet i programmet, begynder møderne kl. 19.30.

Program kan ses her

Indkøbskurv

Kalender - 24. Mar. 2018

Bytte- og Børsdag Nyborg Filatelistklub

24. Mar. 2018 - 10:01

Byttedage

Nyborg Idræts- og Fritidscenter Storebæltsvej 13-15 5800 Nyborg. Entre 20 kr. Eftersyn til

Læs mere

Klubudstilling Hornslet 20-18

24. Mar. 2018 - 10:01

Udstillinger

Rosengården Hornslet · Tingvej 22 · 8543 Hornslet

Læs mere

Byttedag Nakskov

25. Mar. 2018 - 10:00

Byttedage

Marienlystvej 21 4900 Nakskov. Kl. 12 gennemsyn auktionslot, kl. 13.30 auktion. Ingen entre.

Læs mere

Byttedag Viborg

7. Apr. 2018 - 10:00

Byttedage

Kasernehallen Tingvej 17 8800 Viborg. Der annonceres i lokale medier. Fri entre.

Læs mere

Posthistorisk Skole

7. Apr. 2018 - 10:00

Møde

Priorparken 860 Brøndby, se mere info i DFT og på www.dphs.dk i januar måned

Læs mere

Se hele kalenderen ...