Helsingør og Omegns Frimærkeklub

Velkommen til Helsingør og Omegns Filatelistklub. 
Klubben er aktiv i medlems hvervning på vedhæftede foto.
                              

I slutningen af august måned 1928 vedtog en kreds af borgere i Helsingør, at indbyde til et forberedende møde på hotel Øresund med det formål at søge oprettet en frimærkeklub. Mødet blev averteret i de lokale blade, og var indkaldt til den 5. September. 
Til stede var Dr. Phil S. P. Cortsen, C. J. Holck, F. Hagelund, H. Ingwersen, M. Jons og S. Tromholt alle Helsingør, samt læge 
L. M. Strokberg fra Hillerød og K. Bjørnsten fra Maribo. På mødet vedtog man at oprette en frimærkeklub, samt at indvarsle gennem bladene til stiftende generalforsamling inden 14 dage. Foreningens navn blev fastsat til Nordsjællands Filatelistklub. 
I 1940 blev dette ændret til Helsingør og Omegns Filatelistklub. 

Mange mennesker af alle samfundslag og af begge køn, har i Helsingør og Omegns Filatelistklubs 80 årige historie, været med til at præge klubben. Der samles bredt over alle lande og motiver, til glæde for samlerne.Dette skete i forbindelse med at nogle medlemmer brød ud af klubben, og stiftede Helsingør Frimærkeklub. Disse var hovedsagelig værftsarbejdere. 
På den stiftende generalforsamling indmeldte 14 sig, og på det næste møde 2 medlemmer, hvoraf det ene - C. Persson stadig var medlem ved klubbens 75-års jubilæumsudstilling i 2004. De første år kneb det med at få formands-posten besat. I de 4 første år var der 4 formænd - i 1947 var der 3. I august 1947 blev Chr. Lund valgt. Han sad til 17. oktober 1957, hvor P. W. Nielsen blev valgt. Han fratrådte på grund af sygdom, og blev den 26. oktober 1977 afløst af John G. Hansen der stadig er formand.

Bestyrelse
Formand:  John G. Hansen - tlf. 49 13 24 72 / / 30 69 37 47 - E-mail: johnguldborg@mail.dk
Kasserer:  Karsten H. Andersen - tlf. 41 66 67 62
Næstformand:  Peter Hørlyck - tlf. 59 43 97 87 -  E-mail: hof@poststat.dk
Sekretær:  Poul M. Nielsen - tlf. 21 28 78 14 - E-mail: poulmichaelnielsen@gmail.com
Best.medl.: Birger Mortensen - tlf. 49 26 01 20 / 40 28 05 09 - E-mail: birger.mortensen@post3.tele.dk

Vi er medlem af fællesklubbeme i Nordsjælland og har været med siden starten.

Møderne: 
På alle møder er der bytning og mødelotteri. Der er orientering om nyt fra frimærkeverdenen og en mindre auktion på 10-20 numre. Er der indleveret flere numre, vil disse blive medtaget ved næste møde. 
Klubbens aktuelle program kan ses her.


Klubben deltager også i Pensionistmessen i Helsingørhallen og i fugleudstillingen på Gurrevejens skole i efterårsferien. 
Klubben har endvidere deltaget i Danmarks Filatelist Forbunds Hafniader i forbindelse med HAFNIA 01, samt afholdt mindre PR- udstillinger på Baltic-sail og i Helsingør bycenter og på Hovedbiblioteket.

Klubbens PRIVATLISVPOLITIK kan læses her

Indkøbskurv

Kalender - 18. Nov. 2018

Byttedag i Ry

18. Nov. 2018 - 09:00

Byttedage

Ry Sognehus, Kildebakken 1, 8680 Ry. Entré er beskedne 5 kr og vind en flaske rødvin.

Læs mere

Fællesklubbernes årlige efterårsmøde i Birkerød

18. Nov. 2018 - 10:00

Møde

Fællesklubbernes årlige generalforsamling og byttedag foregår på Sjælsøskolen se mere næste side

Læs mere

The Great War

23. Nov. 2018 - 00:00

Udstillinger

FEPA udstilling i Verona Italien

Læs mere

Motivtræf Herlev

24. Nov. 2018 - 10:00

Byttedage

De Danske Motivsamlere og Herlev Frimærkeklub holder Motivtræf i Marielyst Herlev Hovedgade 172 2730

Læs mere

Byttedag og Samlermesse Frederikshavn

24. Nov. 2018 - 10:01

Byttedage

Maskinhallen Skolegade 8 9900 Frederikshavn

Læs mere

Se hele kalenderen ...