Vestlollands Frimærkeklub

Vestlollands Frimærkeklub byder velkommen til en ny og spændende sæson.

Vi holder til på 1. sal i Nakskovs gamle Bladhus, Jernbanegade 8. Indgang i højre side af bygningen. Vi mødes hver mandag i perioden september til april og åbner kl. 18:45, og slutter når alle er gået - normalt omkring kl. 22:00.

Vores mødeaftener indeholder bl.a. bytteaftener, klubmesterskab, uddeling af kilovare, mini-banko, lysbilledforedrag, klubauktion, frimærkelotteri, spil om frimærker, julebanko og byttedag. Mød op og deltag aktivt. Så får du mest til din samling og udnyttet dit medlemsskab bedst muligt.

Klubbens bibliotek indeholder altid nyeste udgaver af frimærke-katalogerne AFA Vest- og Østeuropa.

Vestlollands Frimærkeklub er dannet formodentlig i 1925 under navnet Nakskov Filatelistklub. Vi er i besiddelse af alle årsregnskaber, og det første er revideret d. 8. feb 1926 med en balance på Kr. 134,42 og en formue på Kr. 58,86. Den første udstilling klubben afholdt var den 1. og 2. december 1928.

Ligeledes afholdtes den store Landsudstilling Nafila den 24-25-26. august 1935. Nafila var Danmarks Filatelist-Unions 7. filatelistdag med udstillerstande, handlerstande, postvæsenet, kørsel med kugleposten fra Hotel Harmonien (hvor udstillingen blev afholdt) til Postkontoret, og der var luftpostflyvninger mellem Nakskov og København. Kugleposten er bygget som kopi af den oprindelige af  Hr. kunstdrejer Th. Clausen, Nakskov, medlem af Nakskov Filatelistklub. Kugleposten kom oprindeligt til verden som resultat af en del forsøg på i årene efter 1805 at udvikle et tidssvarende køretøj til transport af breve og aviser mellem København og Hamburg og kørte i årene 1815-1865.

I 1950 blev klubbens 25 års jubilæum afholdt i Forsamlingsbygningen Gyldne sal. Efter budgettet at dømme, en balance på Kr. 313,47 har det været en almindelig udstilling og byttedag.

Sidste halvår af 1968 havde klubben vist ingen aktivitet. B. Maag, der havde været formand for klubben i mange år og været med i bestyrelsen i hvert fald siden 1932, døde januar 1969. Af samme grund havde foreningen ingen aktivitet i foråret 1969. Ved generalforsamlingen d 27. februar 1975 blev det vedtaget at skifte navn til Nakskov og Omegns Filatelistklub. I 1989 blev vores klubnavn igen ændret til Nakskov og Omegns Frimærkeklub. Vores nuværende navn Vestlollands Frimærkeklub blev besluttet ved generalforsamlingen d 10. februar 2005.

Formand: Kim Larsen - tlf. 21 23 94 64
Kasserer: Solveig Petersen - tlf. 53 92 81 81
Klubbens mailadresse: vlfrimklub@gmail.com

Indkøbskurv

Kalender - 23. Mar. 2018

International litteraturudstilling

23. Mar. 2018 - 00:00

Udstillinger

Litteraturudstilling i Milano Italien

Læs mere

Bytte- og Børsdag Nyborg Filatelistklub

24. Mar. 2018 - 10:01

Byttedage

Nyborg Idræts- og Fritidscenter Storebæltsvej 13-15 5800 Nyborg. Entre 20 kr. Eftersyn til

Læs mere

Klubudstilling Hornslet 20-18

24. Mar. 2018 - 10:01

Udstillinger

Rosengården Hornslet · Tingvej 22 · 8543 Hornslet

Læs mere

Byttedag Nakskov

25. Mar. 2018 - 10:00

Byttedage

Marienlystvej 21 4900 Nakskov. Kl. 12 gennemsyn auktionslot, kl. 13.30 auktion. Ingen entre.

Læs mere

Byttedag Viborg

7. Apr. 2018 - 10:00

Byttedage

Kasernehallen Tingvej 17 8800 Viborg. Der annonceres i lokale medier. Fri entre.

Læs mere

Se hele kalenderen ...