STØVfri Skjern-Tarm-Ølgod-Videbæk Frimærkeklub

Klubben blev stiftet i marts 1966 på foranledning af Ole Farsø - en ung maskinlærling, der fik sat en gruppe mennesker i gang med at stifte Skjern og Omegns Frimærkeklub, som klubben hed dengang. Ole Farsø blev klubbens første formand, for en medlemsskare på 21. De første 10 år havde klubben hele 5 formænd, hvilket er udtryk for manglende lyst til at engagere sig i bestyrelsesarbejdet, og at stilen ikke helt var fundet endnu. I 1976-77 fik klubben ny formand - Søren Dengsø - der i.flg. protokollen mener at det ser lidt håbløst ud med at drive klubben videre. Efter flere anstrengelser bl.a. med arkitekt Ejnar Nielsen som tovholder, og en meget aktiv bestyrelse, blev der sat skik på sagerne. Klubben overlever, kommer tilbage på sporet, og bliver en klub, som var værd at være medlem af.

Succesen med byttedage starter, da vi flytter dem til Tarm i 1987 - for godt 20 år siden. Gennem årene har der været mange spændende foredrag om vores hobby, og gode ideer til inspiration, men også sjove historier at fortælle. F.eks. Bidstrup, som fortalte hvordan han løbende samlede i æsker. Når den var fyldt op, startede han med at sortere, og opsætte et nyt område. En sjov og inspirerende ide, der viser, hvor stor glæden kan være, ved at starte på noget nyt.

Så var der enken, der havde sendt bud efter en vurderingsmand fra et auktionshus, til at komme og kigge på mandens frimærkesamling, da hun ikke havde forstand på det. Der var mange flotte album, der stod i rækker på reolen, og hun ville gerne sælge dem. Hun fortalte at manden havde fået lov til at bruge 500 Kr., når han hver 14. dag var til møde i klubben gennem en lang årrække. Det var ganske vist flotte albums, men med ganske almindelige mærker i. Pengene - de 500 Kr. var blevet brugt andet steds, og slet ikke til noget der kunne ligne 500 kr. pr. mødeaften.

Der er gennem årene gjort meget for at for at øge medlemstallet, som pt. er på 49 medlemmer. Arrangementer på kulturdagene i Ølgod, på skoler og områdets biblioteker og banker, har klubbens plancher været opstillet, for at promovere klubben og det at samle frimærker. Klubben har vist at den kan tilpasse sig de skiftende tider, så der hele tiden har været mulighed for, at være sammen om vores fælles hobby - frimærke samleriet.
Har du lyst, skulle du komme til klubbens møder - det kan godt betale sig, at være en del af fællesskabet.   

Jubilæum
STØV-fri fejrede den 27. februar 2016 klubbens 50 års jubilæum med en reception for klubbens medlemmer med ægtefæller og indbudte gæster med 40 deltagere.
Som optakt til jubilæet blev der i efteråret 2015 afholdt et åbent hus arrangement med en flot udstilling, hvor mange af klubbens medlemmer viste, at selv om man ikke har noget særligt, kan der komme et godt resultat ud af det ikke mindst til glæde for den enkelte samler.
Succesen med åbent hus arrangementet - stor interesse og flere nye medlemmer - vil blive fulgt op med et lignende arrangement i efteråret 2017.

Bestyrelse   
Formand/Sekretær: Arne Refslund - tlf. 97 35 23 49 - refslundarne@gmail.com
Næstformand: Alex Nielsen - tlf. 21 23 02 60 - a-skou@live.dk
Kasserer: Jørgen Pedersen - tlf. 22 83 31 21 - pedersen22@skjern-net.dk
Bestyrelsesmedlem: Harriet Knudsen - tlf. 60 31 35 25 - hajk@mail.dk
Bestyrelsesmedlem: Signar Hansen - tlf. 22 80 46 25 - signar1975@gmail.com
Suppleant: Emil Jeppesen - tlf. 97 35 01 94

Kontaktpersoner:
Da STØV-fri dækker et stort geografisk område har bestyrelsen fundet det nødvendigt at udpege kontaktpersoner i de områder, hvor der ikke er bestyrelsesrepræsentanter. Kontaktpersonernes opgaver er dels at medvirke til at skabe kontakt til potentielle medlemmer i området, dels at hjælpe med annoncetegning og uddeling af programmer og andet til banker og biblioteker.
Klubbens kontaktpersoner er i dette frimærkeår:
Svend Bek-Pedersen, Ølgod
Arne Astrup, Videbæk
Niels Jørgen Christensen, Nr. Nebel

Anvisningssalget finder sted på klubmøderne. Herudover afholder STØVFRI også et anvisningssalg på byttedagen i november måned.
Det er STØVFRIs medlemmer, - både de som deltager, og de som ikke deltager i klubmøderne -, som kan indlevere materialer til anvisningssalg.
Ønsker du oplysninger, hjælp eller har du materiale til anvisningssalg?

Kontakt:
Signar Hansen, tlf.nr. 22 80 46 25
Bendt Christiansen, tlf. 22 17 64 08

Dubletcirkulation:
Har du lyst til at være med i STØV-fris dubletcirkulation, skal du bare sige til.
Du vil få 5-6 cirkulationssendinger pr. halvår. Du har to dage til at sidde i ro og fred hjemme, sammen med dine samlinger, og vælge de mærker ud, som du har lyst til at pynte din samling med. 

Byttedag 2018
Byttedagen 2018 afholdes søndag den 4. november i klubbens lokaler i Seniorgården i Tarm i tidsrummet 10-16 med stort anvisningssalg kl. 14.

Klubbens mødeprogram kan du se her.

Indkøbskurv

Kalender - 23. Mar. 2018

International litteraturudstilling

23. Mar. 2018 - 00:00

Udstillinger

Litteraturudstilling i Milano Italien

Læs mere

Bytte- og Børsdag Nyborg Filatelistklub

24. Mar. 2018 - 10:01

Byttedage

Nyborg Idræts- og Fritidscenter Storebæltsvej 13-15 5800 Nyborg. Entre 20 kr. Eftersyn til

Læs mere

Klubudstilling Hornslet 20-18

24. Mar. 2018 - 10:01

Udstillinger

Rosengården Hornslet · Tingvej 22 · 8543 Hornslet

Læs mere

Byttedag Nakskov

25. Mar. 2018 - 10:00

Byttedage

Marienlystvej 21 4900 Nakskov. Kl. 12 gennemsyn auktionslot, kl. 13.30 auktion. Ingen entre.

Læs mere

Byttedag Viborg

7. Apr. 2018 - 10:00

Byttedage

Kasernehallen Tingvej 17 8800 Viborg. Der annonceres i lokale medier. Fri entre.

Læs mere

Se hele kalenderen ...