Ringkøbing Frimærke- og Møntklub

Ringkøbing Frimærke- og Møntklub byder velkommen.
Klubbens historie starter helt tilbage i 1937, hvor præsten i Velling, pastor Maabjerg, startede en klub for folk, der interesserede sig for frimærker. Klubben gik dog mere eller mindre i sig selv, og først den 19. november 1964 blev der afholdt ny stiftende generalforsamling. Tovholder var skræddermester Carlo Jensen, der tillige var indehaver af en byttecentral beliggende på Chr. Hustedsvej, hvor der også blev købt og solgt frimærker.
Carlo Jensen blev den første formand for den ny klub, men bestred kun posten i 3 år. Han blev i 1967 afløst af Verner Horn Andersen, som satte sit præg på klubben helt frem til sin død i 1993.

Efter Verner Horn Andersen blev formandsposten besat af Anders Andersen fra Hvide Sande - 1994 til 2001, hvorefter Leif Denbæk, Torsted var formand indtil 2003. Endelig havde Oluf Andreasen jobbet i 6 år fra 2003 til 2009. Herefter overtog Carsten Meinertz Olesen formandsskabet indtil 2015. Herefter overtog Marten Ahsbahs hvervet som formand..

Klubben havde sine første møder på Højskolehotellet i Bredgade (nu Algade), men flyttede allerede i 1965 til Jernbanehotellet i Østergade, der lagde rum til indtil 1968, hvor møderne blev rykket til Missionshotellet på Torvet. Fra 1976 havde vi til huse på Hotel Fjordgården, Vesterkær indtil vi i 1991
flyttede til Medborgerhuset, der først lå på Holmegårdsvej, og senere i 2005 havde adresse på Vesterkær for endelig i 2010 at flytte til Brogårdsvej, hvor vi holder til i dag og har et godt lyst lokale med adgang til køkken og handicaptoilet.

Vi holder møder hver anden tirsdag i lige uger fra 1. september til 1. maj. Mødetidspunktet er fra kl. 19.00 til kl. 22.00. På mødeaftenen er der som regel en miniauktion. Efter interesse er der med mellemrum et lille foredrag og herefter er der livlig aktivitet med bytning, handel og almindelig erfaringsudveksling indtil kl. ca. 20:30, hvor vy nyder kaffe/ te med brød.

Vi afholder mindre klubauktioner både forår og efterår, hvor alle medlemmer kan indlevere materiale og byde på de lots, der er indleveret. Der er også rig mulighed for at komme til auktion i fremmede klubber over hele landet, idet mange af vore medlemmer er særdeles aktive på det område.  Et par gange i hver sæson besøger vi vore naboklubber, eller de besøger os. Klubben mod syd hedder STØVFRI og omfatter byerne Skjern, Tarm, Ølgod og Videbæk og mod nord har vi Holstebro Filatelistklub med Det Gamle Postkontor.

Efterårssæsonen afsluttes i december med julehygge, hvor vi får lidt godt at spise og drikke, fortæller historier, konkurrerer og leger f. eks. pakkeleg og meget andet. Forårssæsonen er slut ultimo april, og den sidste aften får vi et stykke smørrebrød, en øl/ vand og slutter af med kaffe og småkager.
Klubben tæller pt. 25 medlemmer hvoraf knap halvdelen deltager i vore mødeaftener. Ringkøbing frimærke- og møntklub afholder byttedage sammen med vore naboklubber i Holstebro og Skjern. Se under Holstebro og STØV-fri..    
     
Formand: Per Bisgaard - Lergravvej 3,Stadil, 6950 Ringkøbing - tlf:97 331259 - mobil:40179882 - E-mail:perbisgaard@hotmail.com
Næstformand:
Kasserer: Gunhild Pedersen - tlf. 23 43 66 61 - gunhild166@gmail.com
Sekretær: Henning Madsen – tlf. 28 51 02 25 - henningingeinz@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem: Kurt Steiness - tlf. 97 31 15 36 - kurt@k-steiness.dk

Mødetid og sted:
Medborgerhuset Brogårdsvej 2 - 6950 Ringkøbing,
tirsdage i lige uger kl. 19:00 til 22:00


Det aktuelle mødeprogram kan ses her.

Kontingentet inkluderer medlemskab af Danmarks Filatelist Forbund og abonnement på forbundets medlemsblad Dansk Filatelistisk Tidsskrift, som udkommer 6 gange årligt. Der er rig lejlighed til at låne frimærkelitteratur både i vort eget bibliotek og hos forbundet.

Indkøbskurv

Kalender - 15. Dec. 2017

Den Tofarvedes seminar er flyttet

5. Jan. 2018 - 00:01

Møde

Den tofarvede studiegruppe afholder seminar 2018 på Marinestation Odden.

Læs mere

Byttedag i Bolbro Hallen

14. Jan. 2018 - 10:00

Byttedage

I Bolbro Hallen på Friggasvej 14, 5200 Odense V.Krejlerborde kan bestilles på tlf. 40 16 78 09. 
 

Læs mere

Byttedag Hadsund

14. Jan. 2018 - 10:01

Byttedage

Foregår på Hadsund Skole

Læs mere

Formidlingssalg Mønt og frimærkeklubben Hanherred

20. Jan. 2018 - 11:00

Auktion

I Mølleparkcenteret Elmevej 1 9460 Brovst med eftersyn fra kl. 9.00

Læs mere

Byttedag Aalborg Philatelistklub

21. Jan. 2018 - 09:00

Byttedage

Uden handlere og krejlere, kun byt, på Vejgaard bibliotek, nærmere info følger

Læs mere

Se hele kalenderen ...