Filatelistklubben for Lemvig og Omegn

Filatelistklubben for Lemvig og Omegn er en relativt lille klub, - men heldigvis med temmelig mange
aktive medlemmer. Mere end halvdelen af de ca. 30 medlemmer kommer rimelig regelmæssigt til
klubbens møder, og en del flere er deltagere i dubletcirkulationen.

De fleste af klubbens medlemmer samler på et ret generelt niveau, Danmark med områder, Island
og Norge. Enkelte har spredt sig mere, Sverige, Finland, Tyskland, England, Frankrig og USA,
og der samles også FDC og julemærker mm. – for et par medlemmer er lokal posthistorie og
postkort (også primært lokale) et hovedinteresseområde.

Klubben har nogle få medlemmer, der samler på et mere specialiseret niveau, og et enkelt medlem
udstiller, efterhånden med et pænt antal guldmedaljer fra nationale og internationale udstillinger.
På den måde er der basis for megen snak om mærkerne – og om så mange andre, specielt lokale
emner, og der er mulighed for en hel del rådgivning om vores hobby.

Klubbens historie:
Klubben blev stiftet 5. januar 1935 med ret god aktivitet, 10-15 deltagere til møderne af en medlemsskare på ca. 30 og med en juniorklub med lige så mange medlemmer.Medlemstallet var gradvist nedadgående, men det lykkedes de ca. 20 medlemmer at stable en ret stor udstilling på benene i 1942, en udstilling som fik megen positiv omtale. Fra 1943 til 1965 har vi kun medlemsfortegnelser og regnskaber, der viser gradvis faldende tilslutning og skrantende økonomi, med kun 6 medlemmer i 1965 og 66, og med overskud og formue på tocifrede kronebeløb – positivt eller negativt – og tilsyneladende uden egentlig bestyrelse.

5. december 1966 blev der taget initiativ til en genoplivning af klubben, med stor succes, valg af bestyrelse og genoptagelse af journalskrivning. Som kuriosum kan nævnes, at to af medlemmerne herfra stadig er medlem af klubben! Siden da har klubben været aktiv, med programmer og journalføring, dog med svingende opbakning fra medlemmerne. En indskrænkning i mødeantallet forbedrede fremmødet, der var for mange andre ting der distraherede i september og april. En væsentlig oplevelse var "den forsvundne udvalgssending" i 1991, der gav anledning til en væsentlig opstramning af styringen af dubletcirkulationen. Udvalgssendingen blev heldigvis fundet – efter 1½ år – i bryggerset hos en nabo til et af cirkulationens medlemmer!

En stor begivenhed var klubbens utraditionelle udstilling i sommeren 2000, fordelt på Lemvig Museum, Lemvig Bibliotek og Nordvestbank (nu en del af Vestjysk Bank) med stor støtte fra forbundet. Udstillingen gav stor publicity og opbakning fra lokalsamfundet, men gav intet resultat i form af medlemstilgang. En enkelt skole i lokalområdet har gennem en del år holdt emneuge om frimærker for en klasse, et initiativ, som er blevet støttet ved besøg at et klubmedlem. I det seneste skoleår er en skole mere kommet med, og det er ikke usandsynligt, at dette samarbejde udvides, men de særdeles positive anmeldelser postvæsenets materialer får.   
     
Formand: Jens Christensen – tlf. 97 82 18 82
Kasserer: Frode Bertelsen – tlf. 97 88 18 56
Dubletleder: Ejnar Jensen – tlf. 97 82 21 97

Mødetid og sted:
Biohuset - Bredgade 17, 2. sal - 7620 Lemvig.
Tirsdage kl. 19.30 til ca. 22.00

Kontinget inkluderer medlemskab af Danmarks Filatelist Forbund og abonnement på forbundets medlemsblad "Dansk Filatelistisk Tidsskrift", som udkommer 6 gange årligt.

Indkøbskurv

Kalender - 18. Jun. 2018

Estex 2018

13. Jul. 2018 - 00:01

Udstillinger

International udstilling i Tallinn, Estland

Læs mere

Praga 2018

15. Aug. 2018 - 00:00

Udstillinger

FEPA udstilling i Prag

Læs mere

Malmex 2018 den nationale udstilling Malmø

31. Aug. 2018 - 11:01

Udstillinger

Arrangeres i samarbejde med DFF. Foregår i Malmömässan Mässgatan 6 215 32 Malmö (Hyllie).

Læs mere

Propagandaudstilling Helsingør 90 års jubilæum

6. Sep. 2018 - 10:00

Frimærkets Dag

Helsingør Bycenter ifm. Frimærkets Dag

Læs mere

Frimærkets Dag 2018

8. Sep. 2018 - 00:00

Frimærkets Dag

Datoen er nu fastlagt, nærmere info følger

Læs mere

Se hele kalenderen ...