Nye medlemmer

Klubberne gør en stor indsats for at skaffe nye medlemmer, men ofte er der ingen i klubben, der tænker på at tage ordentligt imod et nyt medlem, der står forsigtigt i døren til klublokalet og ikke ved, hvilket af de etablerede borde han/hun tør sætte sig ved.
Enhver klub skal naturligvis have en fast procedure for velkomst af nye medlemmer, så disse straks føler sig velkomne i klubben. Der er jo også en del praktiske ting, der skal formidles, hvilket kan ske ved almindelig samtale og/eller udlevering af velkomstmappe.

Modtagelse
I klubben skal man have en hjælpsom person, der har til opgave ved start af klubmøder, at holde øje med, om der kommer nye interesserede. Straks man ser en, tages der kontakt, og vedkommende bydes hjerteligt velkommen i klubben. Den nyankomne placeres ved klubmedlemmets bord, hvilket gør det muligt at sætte det nye medlem ind i praktiske ting. Under mødet orienteres medlemmet om f.eks.:
- Udpeger et mestermedlem, som det nye medlem kan henvende sig til, hvis der er problemer
- Fortælle og vise, hvad klubben har at byde på. Om fordelene ved at komme i klubben og om klubbens aktiviteter
- Det nye medlem skal beskyttes lidt mod de medlemmer, der straks vil sælge materiale o.l. Man må ikke "overfalde" det nye medlem.
- Der skal følges op de næste par gange.
- Opkrævning og betaling af kontingent bør først ske efter en "prøvetid".
- Få navn, adresse, tlf. nr. på vedkommende, så man hurtigt kan sende vedtægter, velkomstbrochure, mødeprogram osv.
Det vil være relevant at lave en huskeliste for modtagelse af nye medlemmer, så man er sikker på, at huske det hele (se forslag nedenfor)

Velkomstbrochure
Mange klubber gør intet ud af at byde nye medlemmer velkomne. Man bør fremstille en velkomstbrochure eller A5-folder, der fortæller det nye medlem om vedkommendes rettigheder og forpligtelser.
Af indholdet kunne nævnes:
Praktiske oplysninger om klubmøderne - mødested og tid, fri placering, mulighed for bytteri o.l.
Bestyrelsen - adresser og telefon
Klubbladet - hvornår/hvordan?
Klubbens bibliotek
Kaffe og brød - betaling (kontant eller lotteri?)
Auktioner - afvikling - indlevering
Byttedage – udstillinger

Huskeliste
Fast person/komité til at modtage nye
Placerer den nyankomne efter samleområde eller ved medlemmer, der ikke skræmmer nogen væk med pral om store samlinger osv.
Aftale tidspunkt med den nye for forevisning af klubbens aktiviteter
Lærermedlem – et medlem, som den nye kan henvende sig til, hvis der er problemer
Fra start beskytte mod påtrængenhed i forbindelse med bytte og salg
Den nyankomne skal ikke "overfaldes" for at bytte "godt" materiale
Fortælle om en klubaftens forløb
Fortælle om "fordele" ved at komme i klubben
Fortælle om klubbens aktiviteter (ha’ en liste, så der ikke glemmes nogen aktivitet)
Få den nyankomnes navn, adresse, telefonnummer for en hurtig kontakt fra klubben med vedtægter, klubomtale, program osv.
Forsigtig med at kræve kontingent – lad den nye bestemme sig for et medlemskab på baggrund af de første besøg i klubben
Få det nye medlems samleområder skrevet ind i klubbens database over samleområder
Hvis der efter et stykke tid ikke er reaktion, kan man skrive/ringe til vedkommende på en positiv måde for at konstatere grund

Udmeldelse
Kontakt de medlemmer, der melder sig ud
Pres dem ikke
Få en positiv snak
Få en begrundelse for udmeldelsen
Reagér på forklaringen (kan måske bruges positivt)
Formidle resultat til den øvrige bestyrelse
Ændre på tingene hvis noget er forkert

Indkøbskurv

Kalender - 15. Dec. 2017

Den Tofarvedes seminar er flyttet

5. Jan. 2018 - 00:01

Møde

Den tofarvede studiegruppe afholder seminar 2018 på Marinestation Odden.

Læs mere

Byttedag i Bolbro Hallen

14. Jan. 2018 - 10:00

Byttedage

I Bolbro Hallen på Friggasvej 14, 5200 Odense V.Krejlerborde kan bestilles på tlf. 40 16 78 09. 
 

Læs mere

Byttedag Hadsund

14. Jan. 2018 - 10:01

Byttedage

Foregår på Hadsund Skole

Læs mere

Formidlingssalg Mønt og frimærkeklubben Hanherred

20. Jan. 2018 - 11:00

Auktion

I Mølleparkcenteret Elmevej 1 9460 Brovst med eftersyn fra kl. 9.00

Læs mere

Byttedag Aalborg Philatelistklub

21. Jan. 2018 - 09:00

Byttedage

Uden handlere og krejlere, kun byt, på Vejgaard bibliotek, nærmere info følger

Læs mere

Se hele kalenderen ...