Hvervebrochure

Her er et forslag. Den fede kursiv tekst angiver, at det selvfølgelig skal rettes til, så det passer til den aktuelle klub.

VELKOMMEN
Hermed bydes du velkommen i klubbens navn til et samvær omkring vores fælles hobby - at samle på frimærker - samt socialt samvær med de andre medlemmer.

Værdigrundlag 
Klubben har følgende punkter i det fælles værdigrundlag, som præger klubben i dens dagligdag:
Alle niveauer af frimærkesamling og filateli
Fortsat inspiration imod mest mulig viden
Mest mulig socialt samvær

Klubmøderne
Klubbens møder afholdes hver anden xxxxdag.
Sted, adresse mv.
Mødet begynder kl. x.xx, men der er åbent fra kl. x.xx.
Du kan frit vælge din placering i lokalet ved det bord, du ønsker. Tag altid materiale med, så du kan bytte og handle.
Det er ikke tilladt at ryge, men der er et specielt rygelokale.

Normalt program
Klubaftenerne følger oftest følgende program:
Kl. x.xx - Mødet begynder med formandens orientering
Kl. x.xx - Aftenens hovedemne - foredrag, konkurrence mv.
Kl. x.xx - Klubauktion
Kl. x.xx - Aftenkaffe
Kl. x.xx - Mødet slutter
Der kan byttes både før og efter klubbens aktiviteter.

Auktioner
Alle kan indlevere til auktionerne, men materialer og tid skal aftales i god tid i forvejen. Der fratrækkes 10 % til klubben i provision af salgsprisen. Der betales ikke for usolgte lots. Alle medlemmer kan byde på auktionen, hvor man ofte kan få billigt materiale. Der betales kun den endelige opråbs pris (+ eventuel lot afgift). Klubbens omslag til auktionsmateriale skal anvendes. Udleveres af auktionarius.

Aftenkaffe
Aftenkaffen er gratis, men den betales af indtægterne fra det amerikanske lotteri. Så deltag venligst i dette (eller betales kontant).
Smøring af brød til kaffen går på skift mellem de enkelte borde (eller tilsvarende).

Klubbens bibliotek
Klubbens bibliotek kan benyttes under mødetiden.
Kataloger og bøger kan lånes med hjem. Henvend dig til bibliotekaren, der noterer materialet. Bøgerne skal afleveres på næstkommende klubmøde.

Klubbladet/nyhedsbrev
Klubbens blad udgives 2-4 gange om året – specielt ved sæsonstart i august og lige efter nytår. Programmet fremgår af bladet.
Du modtager bladet med posten/omdeles.

Byttedage - udstillinger
Der afholdes byttedag og klubauktioner igennem sæsonen. Klubben forventer, at du hjælper med ved opsætning og nedtagning.
Meddelelser om dette på klubmøderne.

Samleområder
Du vil på det første møde i klubben få udleveret et skema, hvor du kan angive alle de områder, du samler på. Skemaet afleveres til formanden på næste klubmøde.
Angivelse af samleområder anvendes til at servicere medlemmerne bedst muligt ved indkøb af auktionsmateriale, bytning mv.

Bestyrelse og funktionsledere
Formand navn......Adresse og telefon 
Kasserer navn.....Adresse og telefon 
Næstformand navn
Klubmester navn
Sekretær navn
Redaktør navn
Aktivitetsleder navn
Udstillingsleder navn
Auktionarius navn
Restauratør navn
PR leder navn
Bibliotekar navn
Udvalgsleder navn
Tur leder navn
Velkomstkomité navn
Ungdomsleder navn

Indkøbskurv

Kalender - 18. Jun. 2018

Estex 2018

13. Jul. 2018 - 00:01

Udstillinger

International udstilling i Tallinn, Estland

Læs mere

Praga 2018

15. Aug. 2018 - 00:00

Udstillinger

FEPA udstilling i Prag

Læs mere

Malmex 2018 den nationale udstilling Malmø

31. Aug. 2018 - 11:01

Udstillinger

Arrangeres i samarbejde med DFF. Foregår i Malmömässan Mässgatan 6 215 32 Malmö (Hyllie).

Læs mere

Propagandaudstilling Helsingør 90 års jubilæum

6. Sep. 2018 - 10:00

Frimærkets Dag

Helsingør Bycenter ifm. Frimærkets Dag

Læs mere

Frimærkets Dag 2018

8. Sep. 2018 - 00:00

Frimærkets Dag

Datoen er nu fastlagt, nærmere info følger

Læs mere

Se hele kalenderen ...