Hvervebrochure

Her er et forslag. Den fede kursiv tekst angiver, at det selvfølgelig skal rettes til, så det passer til den aktuelle klub.

VELKOMMEN
Hermed bydes du velkommen i klubbens navn til et samvær omkring vores fælles hobby - at samle på frimærker - samt socialt samvær med de andre medlemmer.

Værdigrundlag 
Klubben har følgende punkter i det fælles værdigrundlag, som præger klubben i dens dagligdag:
Alle niveauer af frimærkesamling og filateli
Fortsat inspiration imod mest mulig viden
Mest mulig socialt samvær

Klubmøderne
Klubbens møder afholdes hver anden xxxxdag.
Sted, adresse mv.
Mødet begynder kl. x.xx, men der er åbent fra kl. x.xx.
Du kan frit vælge din placering i lokalet ved det bord, du ønsker. Tag altid materiale med, så du kan bytte og handle.
Det er ikke tilladt at ryge, men der er et specielt rygelokale.

Normalt program
Klubaftenerne følger oftest følgende program:
Kl. x.xx - Mødet begynder med formandens orientering
Kl. x.xx - Aftenens hovedemne - foredrag, konkurrence mv.
Kl. x.xx - Klubauktion
Kl. x.xx - Aftenkaffe
Kl. x.xx - Mødet slutter
Der kan byttes både før og efter klubbens aktiviteter.

Auktioner
Alle kan indlevere til auktionerne, men materialer og tid skal aftales i god tid i forvejen. Der fratrækkes 10 % til klubben i provision af salgsprisen. Der betales ikke for usolgte lots. Alle medlemmer kan byde på auktionen, hvor man ofte kan få billigt materiale. Der betales kun den endelige opråbs pris (+ eventuel lot afgift). Klubbens omslag til auktionsmateriale skal anvendes. Udleveres af auktionarius.

Aftenkaffe
Aftenkaffen er gratis, men den betales af indtægterne fra det amerikanske lotteri. Så deltag venligst i dette (eller betales kontant).
Smøring af brød til kaffen går på skift mellem de enkelte borde (eller tilsvarende).

Klubbens bibliotek
Klubbens bibliotek kan benyttes under mødetiden.
Kataloger og bøger kan lånes med hjem. Henvend dig til bibliotekaren, der noterer materialet. Bøgerne skal afleveres på næstkommende klubmøde.

Klubbladet/nyhedsbrev
Klubbens blad udgives 2-4 gange om året – specielt ved sæsonstart i august og lige efter nytår. Programmet fremgår af bladet.
Du modtager bladet med posten/omdeles.

Byttedage - udstillinger
Der afholdes byttedag og klubauktioner igennem sæsonen. Klubben forventer, at du hjælper med ved opsætning og nedtagning.
Meddelelser om dette på klubmøderne.

Samleområder
Du vil på det første møde i klubben få udleveret et skema, hvor du kan angive alle de områder, du samler på. Skemaet afleveres til formanden på næste klubmøde.
Angivelse af samleområder anvendes til at servicere medlemmerne bedst muligt ved indkøb af auktionsmateriale, bytning mv.

Bestyrelse og funktionsledere
Formand navn......Adresse og telefon 
Kasserer navn.....Adresse og telefon 
Næstformand navn
Klubmester navn
Sekretær navn
Redaktør navn
Aktivitetsleder navn
Udstillingsleder navn
Auktionarius navn
Restauratør navn
PR leder navn
Bibliotekar navn
Udvalgsleder navn
Tur leder navn
Velkomstkomité navn
Ungdomsleder navn

Indkøbskurv

Kalender - 20. Sep. 2018

Repræsentantskabsmøde 2018 med nyt indhold

29. Sep. 2018 - 09:30

Møde

Kursuscenter Severin Skovsvinget 25 5500 Middelfart. HSUK tilmelding, også om eftermiddagen.

Læs mere

Postkortets Dag

29. Sep. 2018 - 10:00

Byttedage

Husk tilmelding. Fra 10-16 foredrag, byttedag osv. Kl. 16 generalforsamling for medlemmer.

Læs mere

TREKANTBYTTE 2018 Vejle, Kolding, Fredericia og Mi

30. Sep. 2018 - 09:01

Byttedage

Idrætshallen Fredericia Gymnasium Nørrebrogade 88 Fredericia. Se mere på næste side

Læs mere

Byttedag Vesthimmerland

6. Oct. 2018 - 10:00

Byttedage

E-huset Kirkegade 4 9600 Aars. Ingen handlere og krejlere

Læs mere

Byttedag Hjørring Filatelistklub

6. Oct. 2018 - 10:01

Byttedage

I Bingohallen Grønnevold 2 Hjørringnærmere info følger

Læs mere

Se hele kalenderen ...