Klubbens fremtid

Klubbens fremtid - debatoplæg
Frimærkeklubberne og deres medlemmer er midt i en brydningstid. Alle har travlt med alt. Det er en trend at have kalenderen fuld, og man ofrer det ikke stor indsats at prioritere sin tid.

Ofte sker det derfor, at medlemmerne fravælger frimærkemøderne. De væsentligste kritikpunkter og problemstillinger er:
- Medlemmerne klager over aktivitetsniveauet i klubberne
- Samfundet drøner bare derudaf – alle har meget travlt
- Der mangler frivillige ledere
- Medlemskarens gennemsnitsalder er meget høj
- Næsten ingen frimærkeklubber har ungdomsafdelinger
Det er blot nogle af de problemer, man er oppe imod. Hvad skal vi gøre? Hvordan kommer vi videre? Hvorfor skal alting foregå så hurtigt?


Samfundets udvikling

Figuren beskriver de samfund, som vi har været igennem og eller står i. Den skal forstås således: I landbrugssamfundet kunne en ny opfindelse anvendes i mindst 50 år, inden der skulle nyt til. I industrisamfundet kunne den anvendes 14 år. Vi er nu i informationssamfundet, hvor en opfindelse holder 3 år. Eller er vi allerede i udviklingssamfundet, hvor nye ting kun holder i måneder. Se blot edb – både hard- og software, der konstant udskiftes.

Den nye medlemsskare?
Gammel, forældet traditionsbundet tankegang er blandt andet forklaringen på, at de unge fravælger medlemskab af en frimærkeklub. De skønner ikke på alle de værdier, som vi lidt ældre oplever og så kommer bemærkningen: "De unge vil ingenting!". Jo, de vil. De vil meget, men ikke på den måde, klubberne har gjort det i årtier, og som vi lidt ældre medlemmer elsker. Vil en klub derfor have flere unge medlemmer, må man opbygge klubben/gruppe/fraktion, så de unge vil komme der.
- Stor aktivitet.
- Spændende indslag.
- Stor selvudfoldelse – kreativitet – ingen "gamle" måder
- Spændende og anderledes måder at gribe filatelien an på.

Hvad synes du?
Hvordan skal fremtidens frimærkeklub være? Skal vi holde fast ved klubben, som vi kender den i dag. Holde fast på hyggeaftener, faste mødepunkter og "business as usual", og dermed bibeholde medlemmer udelukkende i den modne alder? Skal vi med på toget og løbe hurtigt ligesom det omliggende samfund. Lave tiltag afpasset den moderne ungdom, der vil have nye spændende oplevelser til hvert eneste klubmøde? Eller skal vi prøve at finde en mellemvej, hvor vi kan fastholde nogle af de bedste ting fra i dag kombineret med nye spændende tiltag, der appellerer til de lidt yngre medlemmer. Med en sådan kombination kan man vel ikke forestille sig, at de helt unge er interesserede?

20 spørgsmål til professorerne – spørgsmål til debat i klubben.

01. Vil samlermanien fortsætte?
02. Er der f.eks. fortsat plads til folk, der vil samle klassisk Danmark eller tilsvarende, selv om frimærkerne stiger og stiger i pris?
03. Vil frimærkerne stadig stige i værdi?
04. Er Åben klasse fremtiden?
05. Er 1. ramme eksponater fremtiden?
06. Er motiv- og temasamlinger fremtiden?
07. Skal vi have telekort med i klubben?
08. Skal klubben indeholde samlere i bred forstand? - frimærker, telekort, kuglepenne, postkort mv.?
09. Vil gennemsnitsalderen i klubberne falde i fremtiden?
10. Kan klubberne håndtere både hurtige unge og besindige ældre filatelister til samme klubmøde?
11. Vil frimærkerne udvikle sig til glansbilleder, holografiske mærker, selvklæbende mærker overalt?
12. Vil fremtiden også indeholde små og store frimærkeudstillinger?
13. Vil fremtiden også indeholde byttedage?
14. Skal vi opdele klubberne i to – en for de unge og en for de lidt ældre?
15. Hvordan kombinerer vi frimærker og edb?
16. Tror du, at du kan sælge dine frimærker til en god pris, når du bliver gammel?
17. Vil systemet med frimærkehandlere i butikker forsvinde?
18. Er bedømmelse af eksponater nødvendig i fremtiden?
19. Er der frivillige ledere i fremtiden?
20. Bliver ledelsen fremover ansatte?

Klubbens udviklingsstadier
Denne teori kaldes RAFI-metoden og kan anvendes til at analyse, hvor klubben er netop nu med udgangspunkt i nedennævnte, samt vurdere, hvilke "egenskaber", der skal/bør satses på eller eventuelt tilføjes klubben. Alle klubber gennemløber denne kurve.
R - Resultater
A - Administrere
F - Forny
I - Integrere (dvs. samspil og sammenhold)

Fase 1: 
Alle tiders idé – spændt forventning – visioner om fremtiden
Bagefter forekommer adfærden ofte uansvarlig 

Fase 2: 
Det modne stadie – mindre vækstambitioner – færre forventninger
Mere interesseret i samarbejdsrelationer – mindre vægt på kreativitet 

Fase 3: 
Nydelig traditionsmættet klublokale – stilhed og ro
Enkeltpersoner bekymrede – men dette drøftes aldrig åbent
God økonomi – investering i systemer
Nyder frugterne af fortidens vækst frem for at lægge grunden til fremtidens udvikling 

Fase 4: 
Jagt på syndebukke – konflikter og gensidige angreb
Kræfterne ofres på interne kampe – overlevelseskampe for de gamle ledere 

Fase 5:
Sæt de kreative kræfter ind – fremtidens udvikling skal skabes
Find de oprindelige værdier frem – nye idéer og visioner – nye ambitioner

Indkøbskurv

Kalender - 12. Nov. 2018

NFT i 125 år - udstilling i KPK

17. Nov. 2018 - 10:01

Udstillinger

I Vartov Farvergade 27 1463 København. Tilmeldingsfrist 1. september via KPKs hjemmeside

Læs mere

Byttedag i Ry

18. Nov. 2018 - 09:00

Byttedage

Ry Sognehus, Kildebakken 1, 8680 Ry. Entré er beskedne 5 kr og vind en flaske rødvin.

Læs mere

Fællesklubbernes årlige efterårsmøde i Birkerød

18. Nov. 2018 - 10:00

Møde

Fællesklubbernes årlige generalforsamling og byttedag foregår på Sjælsøskolen se mere næste side

Læs mere

The Great War

23. Nov. 2018 - 00:00

Udstillinger

FEPA udstilling i Verona Italien

Læs mere

Byttedag Frederikshavn

24. Nov. 2018 - 09:01

Byttedage

Maskinhallen - nærmere info følger

Læs mere

Se hele kalenderen ...