Ungdomsafdeling

Klubbens ungdomsafdeling
Det at have en aktiv ungdomsafdeling er vigtigt af følgende grunde: Ungdomsafdelingen giver glæde og skaber også aktivitet blandt seniormedlemmerne. Børnenes far eller mor er eller har været frimærkesamlere, og meget ofte vil de genoptage samleriet og blive medlem af seniorafdelingen. Der skal skabes arvtagere til seniorernes samlinger, bliver der ikke skabt nye ungdomssamlere i dag, vil det om 30 år være vanskeligt at komme af med frimærkesamlingerne.

Hvordan starter man en ungdomsafdeling?
Det væsentligste er at finde to medlemmer, der har mod og lyst til at arbejde med børn og unge. Deres viden om frimærker er ikke så væsentlig, mere at de kan kommunikere med børnene og fastholde deres interesse. Det er vigtigt at være mindst to, da børnene i de fleste tilfælde er på flere samlerniveauer og har forskellige ønsker til aktiviteter. Samtidig er der en sikring i tilfælde af, at den ene leder har forfald. DFF har en "startmappe", der kan hjælpe til, at man kan komme i gang.

PR for ungdomsafdelingen 
Når man starter op, spiller den lokale avis/ugeavis en væsentlig rolle. Her fortælles om de nye tiltag i lokalsamfundet. Man kan f.eks. starte op med en "åbent hus"-dag, hvor børn og forældre kan se klubben lidt an. En folder kan lægges på biblioteket og på skolebiblioteket. Plakater i supermarkedet. Indslag i lokalradioen.  Man kan lave et arrangement i samarbejde med børnebiblioteket. Her kommer mange børn i forvejen og kender stedet. I skolernes sommerferie kan der også laves et dagsarrangement i samarbejde med kommunen. Tilbyd også klasselærerne på skolerne i nærheden, at et klubmedlem kommer på besøg og fortæller om det at samle på frimærker.

Økonomi
De fleste forældre er vant til, at børnenes fritidsinteresser koster penge. Så vær ikke bange for at sætte kontingentet for højt – f.eks. 150-200 kr. pr. år kan sagtens lade sig gøre.  Har man mange aktiviteter er det også pengene værd at være medlem.
Kommunen skal også hjælpe til med medlemstilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Dette bliver administreret meget forskelligt i kommunerne, så spørg den lokale forvaltning, hvilke muligheder der er. Når man skal på tur koster det også penge at deltage. Her er det også nødvendigt, at børnene betaler for deres deltagelse.

Aktiviteter i ungdomsafdelingen
Det er vigtigt, at der lægges et program for årets gang i ungdomsafdelingen. Dels fordi børnene skal vide, hvornår de enkelte aktiviteter foregår, men til dels også, fordi at det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem aktiviteterne. Det er endvidere vigtigt, at der er planlagt aktivitet hver gang. Der skal dog også være god tid til at bytte frimærker på hvert møde. Programmet skal indeholde gennemgang af de forskellige filatelistiske begreber f.eks. katalogbrug, vandmærker, takning, fluorescerende, varianter mv. Det er godt med en konkurrence og en mødepræmie. 

Samarbejde med voksenafdelingen
En vigtig indsats er at skaffe materiale til børnene. Her kan voksenafdelingen hjælpe til.  Medlemmerne har ofte meget overskudsmateriale, som børnene kan få. Ældre indstiksbøger kan også gøre gavn blandt børnene. Endvidere kan voksenafdelingen hjælpe til ved at give præmier til mødepræmier. En anden væsentlig hjælp er det administrative. Kassereren kan f.eks. lave ungdomsafdelingens regnskab og sørge for at få betalt diverse udgifter til tiden. I nogle tilfælde kan det også være godt at hjælpe til med korrespondance o.l. I en del klubber er juniorlederen automatisk med i klubbens bestyrelse og vælges på generalforsamlingen. Men vigtigst af alt er en opbakning og positiv indstilling overfor ungdomsarbejdet. Føler ungdomslederne, at de gør noget godt, fortsætter de.

Indkøbskurv

Kalender - 18. Aug. 2018

Malmex 2018 den nationale udstilling Malmø

31. Aug. 2018 - 11:01

Udstillinger

Arrangeres i samarbejde med DFF. Foregår i Malmömässan Mässgatan 6 215 32 Malmö (Hyllie).

Læs mere

Propagandaudstilling Helsingør 90 års jubilæum

6. Sep. 2018 - 10:00

Frimærkets Dag

Helsingør Bycenter ifm. Frimærkets Dag

Læs mere

Frimærkets Dag 2018

8. Sep. 2018 - 00:00

Frimærkets Dag

Datoen er nu fastlagt, nærmere info følger

Læs mere

Frimærkets Dag Helsingør

8. Sep. 2018 - 00:00

Frimærkets Dag

Frimærkets Dag i Helsingør, Helsingør Bycenter, 3000 Helsingør.

Læs mere

Frimærkets Dag Sydvest Esbjerg

8. Sep. 2018 - 09:30

Udstillinger

Programmet er ikke endelig fastlagt, nærmere info følger

Læs mere

Se hele kalenderen ...