Temamøde

Man skal anvende temamøder som variation med de normale mødeaftener – f.eks. et temamøde efterår og forår. Det er meget vigtigt, at alle kan være med i temaet. På temaaftenen handler alle programpunkter om det aktuelle tema. Det vil sige, at hvis emnet er tofarvede frimærker, handler foredragene om disse (gennem 2-3 mindre foredrag) f.eks.:
1. Udgivelsen
2. Frimærkerne
3. Anvendelse
4. Materialet på auktionen er udelukkende tofarvede frimærker osv.

Program for et temamøde
MØDEDEL EMNER VARIGHED
Indledning Velkomst 10 min.
Temaemner Tema præsenteres 20 min.
  Første foredrag om tema 20 min.
  Fremvisning 10 min.
  Andet foredrag om tema - Note 1) 20 min.
  Fremvisning 10 min.
  Mødedeltagerne aktiveres om tema 30 min.
Afslutning Auktion omkring tema 60 min.
Kaffe  
Note 1) Eventuel anden aktivitet om tema  

Tidsplan
Når møderne afvikles som temamøder, er det endnu vigtigere, at tidsplanen overholdes. Auktionen på temamødet kan afvikles som en klubauktion, hvis temaet er lande og stater, og som frimærkebørs, hvis temaet er motiv, da man så får det frem, som medlemmerne har.

Nedenfor er angivet en del emner, som man kan anvende som temaer. Det er dog vigtigt, at temaet er afpasset de emner, der pt. er oppe på klubmøderne, så det bliver så aktuelt som muligt.

Emner til temamøder
1. Om at udstille
2. Motivaften
3. Åben klasse
4. Frimærketeknik
5. Danske stempler
6. Varianter
7. Opsætning
8. Danmarks tofarvede frimærker
9. Danmarks våbentype
10. Danske bogtryksmærker
11. Danske stålstiksmærker
12. Dansk posthistorie
13. Danske forsendelser
14. Frimærker/lokalhistorie
15. Andre verdensdele/lande
16. Postkort o.a. uden frimærker

Eksempel på temamøde – emne Grønland
1. Efter den normale indledning og orientering begynder temamødet med præsentation af emnet.
2. Her kan man kort gennemgå Grønlands historie suppleret med visning af nogle få dias, der viser den unikke natur på Grønland.
3. Der begyndes med et af de svære foredrag, nu da alle er opsatte på at få ny viden. 
4. En Grønlandssamler/ekspert fortæller om Grønlands posthistorie i den første tid frem til frimærke tiden fra 1938.
5. Den spændende samling opsættes på maks. 3 rammer, hvorefter 3 borde kommer op i hold og får et par minutters indføring i det spændende eksponat.
6. Efter en kort pause begynder det næste foredrag.
7. Nu er det mere let tilgængeligt, da foredraget handler om Grønlands posthistorie og frimærkeudgivelser efter 1938.

Efter foredraget en tilsvarende fremvisning som i punkt 4
Der dannes nogle grupper af 810 personer. Grupperne arbejder 15 min. med: 
1) Grønlandske stempler 
2) 1 ramme temasamling om Grønlands historie 
3) Pakkepostmærker 
4) Grønlands frimærkeudgivelsespolitik

2 min. til hver gruppe til fremlæggelse af vigtige betragtninger.
Aftenen slutter med en klubauktion, hvor der kun er lots fra Grønland.

Indkøbskurv

Kalender - 18. Oct. 2018

Byttedag Århus

21. Oct. 2018 - 09:00

Byttedage

Bellevuehallen Vester Strandalle 170 8240 Risskov

Læs mere

Byttedag i Sorø

21. Oct. 2018 - 10:00

Byttedage

Vestmotorvejens byttedag på Sorø Kultur- og Fritidscenter Frederiksvej 27 4180 Sorø. Se næste side

Læs mere

Den nordsjællandske Samlerdag

21. Oct. 2018 - 10:01

Byttedage

I FrederiksborgCentret Hillerød - nærmere info følger

Læs mere

Bytte- og Børsdag Nyborg

27. Oct. 2018 - 10:00

Byttedage

Nyborg Idræts- og Fritidscenter Storebæltsvej 13-15 5800 Nyborg. Eftersyn auktion kl. 11-start kl.

Læs mere

Posthistorisk Skole

27. Oct. 2018 - 10:00

Møde

Fredericia - nærmere info følger

Læs mere

Se hele kalenderen ...