Kurser

Deciderede kurser kan normalt ikke afholdes sammen med de almindelige klubmøder, da man ikke kan forvente, at alle er interesserede. De, der ikke er interesserede, bliver så blot væk, og det er ikke så godt.

Før klubmødet
Kurser kan afholdes i forbindelse med klubmødet. Har man et tilstødende lokale, kan man begynde 1 eller 2 timer før det ordinære klubmødes starttidspunkt.

Den mellemliggende mødedato
Afholder man møder hver anden tirsdag, kan der placeres kurser på de mellemliggende tirsdage.

Enkeltdags kurser
Man kan selvfølgelig også afvikle kurserne på en lørdag eller søndag eller over en weekend. Start i det små - slug nederlagene - og udvikl idéen. Det vil være relevant, at et kursusforløb løber over en halv eller hel sæson.

Kursusforløbet/emner
1. Begynder- og grundkursus
2. Opsætning af samlinger
3. Danmarks posthistorie
4. Danske stempler
En forholdsvis grundig gennemgang af punkt 3 og 4 vil kræve mindst 3-4 møder for hvert emne.
5. De lokale posthistorie/-stempler
Dette kursus kunne afvikles på en ekstra aften i forbindelse med kursus punkt 4.
6. Danmarks tofarvede frimærker
For at sætte frimærkesamlerne ind i den tofarvede verden kræves mindst 2-3 kursusaftener. Hvis man skal nå frem til at plade, vil det kræve et kursusforløb over en halv sæson svarende til 6-7 møder.
7. Fra frimærkesamler til filatelist
Her skal man via et kursus prøve at udvikle den almindelige frimærkesamler til at være specialist/generalist omkring de forskellige emner om at samle frimærke, og sætte samlinger op.
Kursusforløb er en halv sæson svarende til 6-7 møder.
8. Teknikken bag frimærkerne (papir, takning, vandmærker, farver, trykning, maskiner osv.)
Et sådant kursus kræver mindst 2-3 møder.

Begynder- og grundkursus
Frimærkekurset ligger i 2 eksemplarer på Forbundets Båndbibliotek. Desuden er der udleveret kopier af kurset til 20 klubber fordelt over hele landet. Kurset består af følgende afsnit:
- Redskaber og hjælpemidler
- Anskaffelse og opbevaring, samt kataloger
- Kvalitet af mærker og breve
- Stempler
- Samleområder
- Trykning
- Takning, vandmærker og papirfremstilling
- De forskellige grupper af frimærker tjeneste-, soldater-, porto-, gebyr-, postfærge- og avisportomærker
- Forsendelsestyper, samt typeforskelle og varianter

Til alle afsnit hører der manuskript, der er nemt at læse op, samt tilhørende dias, der illustrerer emnet. Desuden er der en mindre tekst, der kan kopieres og udleveres. Man kan anvende materialet til et fortløbende kursus eller plukke de afsnit ud, som bedst passer til klubbens medlemmer.

Opsætning af samlinger
Et kursusemne, der altid vil være relevant for medlemmerne er opsætning af frimærker. De fleste opbevarer blot mærkerne i indstikshæfter eller i fortrykte album. Underemnerne i kurset kunne være nedennævnte svarende til en kursusaften:

Frimærker, køb og salg, kvalitet
Hvor køber eller bytter man sig til materialet til samlingen (med vilje skrives ikke eksponatet, da det nødvendigvis ikke skal udstilles). Hvilken kvalitet og hvorfor?

Papir og grej
Gennemgang af de forskellige papirtyper, formater og farver. Generel farvelære om sammensætning af farver.

Opsætning
Balance på planchen, indramning af de enkelte objekter, opklæbning på farvet baggrund, overskrifter.

Opsætningsregler
Gennemgang af de 10 opsætningsregler og fremvisning af eksempler på anvendelse af disse.

Opsætning på EDB
Gennemgang af opsætning på edb-program, Word, PowerPoint eller Publisher. Lej et lokale af oplysningsforbundene og vis, hvordan man gør på storskærm, medens kursusdeltagerne følger med på egne PC’ere.
Praktisk øvelse med tegning af ramme, tilskæring af baggrund, opsætning og færdiggørelse.

Indkøbskurv

Kalender - 20. Sep. 2018

Repræsentantskabsmøde 2018 med nyt indhold

29. Sep. 2018 - 09:30

Møde

Kursuscenter Severin Skovsvinget 25 5500 Middelfart. HSUK tilmelding, også om eftermiddagen.

Læs mere

Postkortets Dag

29. Sep. 2018 - 10:00

Byttedage

Husk tilmelding. Fra 10-16 foredrag, byttedag osv. Kl. 16 generalforsamling for medlemmer.

Læs mere

TREKANTBYTTE 2018 Vejle, Kolding, Fredericia og Mi

30. Sep. 2018 - 09:01

Byttedage

Idrætshallen Fredericia Gymnasium Nørrebrogade 88 Fredericia. Se mere på næste side

Læs mere

Byttedag Vesthimmerland

6. Oct. 2018 - 10:00

Byttedage

E-huset Kirkegade 4 9600 Aars. Ingen handlere og krejlere

Læs mere

Byttedag Hjørring Filatelistklub

6. Oct. 2018 - 10:01

Byttedage

I Bingohallen Grønnevold 2 Hjørringnærmere info følger

Læs mere

Se hele kalenderen ...