Klubmøder - planlægning

Frimærkemøderne ligner hinanden til forveksling landet over, men der er mange forskellige aktivitetsniveauer. Det sædvanlige er at afvikle et klubmøde hver fjortende dag på en fast ugedag. Det er vigtigt, at klubbestyrelsen altid er opmærksom på, at medlemmerne udvikles filatelimæssigt, og at klubben ikke udvikler sig til en ren hyggeklub. At have en hyggeklub er selvfølgelig udmærket, men opfylder man ikke hovedtemaet, bliver filatelisterne borte, og man "hygger sig ihjel".

Planlagte møder
Bestyrelsen bør derfor aldrig gå til et klubmøde, hvor der ikke er planlagt en eller anden aktivitet. De har påtaget sig dette krav.
Erfaringen viser tydeligt, at hvis planlægningen kikser, eller der ingen planlægning har været, bliver det et kedeligt møde. Bestyrelserne skal derfor være klar over, at alt skal planlægges detaljeret, "grejet" skal være til stede, så foredraget ikke falder til jorden, fordi diasfremviseren ikke var til stede, som aftalt.

Alternativer klar
Kikser det hele - foredragsholderen kan jo blive syg - skal der være en alternativ plan klar, så mødet bliver lige så spændende som sædvanligt. At have et almindeligt møde eller byttemøde på programmet uden andet indhold end "klar jer selv" er for tyndt. Der skal mere til. Selvfølgelig er bytning noget af det vigtigste, og bør indgå i alle klubmøderne.

Fremgangsmåde
Start med at fastlægge mødets hovedpunkt. Drejer det sig om et møde med underholdning (foredrag o.l.) eller skal medlemmerne aktiveres. Dernæst fyldes alle de mindre ting på, og resten af tiden optages af faste gøremål, der går igen på alle møderne. Mødelederen - enten det er formanden eller en klubmester - skal hele tiden have føling med, hvad der sker på mødet, og skal have mulighed for at sætte ind, hvis tingene går i stå - eller udvikler sig for meget. Så får man en aktiv og spændende klub, hvor det ikke er nødvendigt, at medlemmerne skal aktivere sig selv hele tiden - nogle kan - andre melder sig ud.
Der er nogle ting, man skal have i orden, eller have taget stilling til.

Samleområder
Der er meget vigtigt, at man får lavet en database for, hvad de enkelte medlemmer samler på – en Samleliste eller en Liste med samleområder. Det er en liste over medlemmernes samleområder, der ajourføres mindst en gang om året. Både hovedsamleområder og det man samler med venstre hånd skal med. Listen skal kopieres og uddeles til alle medlemmer/altid ligge fremme (evt. i biblioteket), så alle véd, hvem der samler hvad. Her igennem kan medlemmerne finde ligestillede med hensyn til samleområder eller som mulighed for at komme af med materiale.

Rygepolitik
Det er vigtigt at have en rygepolitik for klubben, da mange mennesker har vejrtrækningsproblemer eller blot ubehag i røgfyldte lokaler. Udgangspunkt må nødvendigvis være rygeforbud. Rygning i lokalet kunne holde mange medlemmer væk, men rygerne skal selvfølgelig også serviceres bedst muligt.
Tag punktet op på en generalforsamling og fremlæg et forslag til rygepolitik:
Alt. 1 - Der må ikke ryges i mødelokalet, hverken før, under eller efter mødet
Alt. 2 - Der må ryges, når kaffen kommer på bordet
Alt. 1 - Rygning kan foregå i nabolokale
Alt. 2 - Rygning kan foregå på gangen udenfor lokalet (borde og stole?)
Hvis der er fornuftige løsninger for rygerne, kan der ofte nås løsninger, der er til gavn for klub livet/ånden som helhed. 

Litteratur i klubbibliotek
Klubben skal helst have et bibliotek, der rummer alle de almindeligste kataloger, samt alt relevant litteratur, der udkommer om dansk filateli. Man kan fremstille en fortegnelse over biblioteket og sende den ud til medlemmerne efter behov. Dertil skal man en gang om året orientere sine medlemmer om mulighederne på det lokale bibliotek:
Hvad har man på biblioteket?
Hvad findes af ældre litteratur i form af bøger og hæfter, og hvordan får man det skaffet hjem?
Hvad kan skaffes fra udenlandske biblioteker?

Klubben bør selvfølgelig have abonnement på de forskellige frimærke tidsskrifter, og har de ældre numre i biblioteket.

Indkøbskurv

Kalender - 15. Dec. 2017

Den Tofarvedes seminar er flyttet

5. Jan. 2018 - 00:01

Møde

Den tofarvede studiegruppe afholder seminar 2018 på Marinestation Odden.

Læs mere

Byttedag i Bolbro Hallen

14. Jan. 2018 - 10:00

Byttedage

I Bolbro Hallen på Friggasvej 14, 5200 Odense V.Krejlerborde kan bestilles på tlf. 40 16 78 09. 
 

Læs mere

Byttedag Hadsund

14. Jan. 2018 - 10:01

Byttedage

Foregår på Hadsund Skole

Læs mere

Formidlingssalg Mønt og frimærkeklubben Hanherred

20. Jan. 2018 - 11:00

Auktion

I Mølleparkcenteret Elmevej 1 9460 Brovst med eftersyn fra kl. 9.00

Læs mere

Byttedag Aalborg Philatelistklub

21. Jan. 2018 - 09:00

Byttedage

Uden handlere og krejlere, kun byt, på Vejgaard bibliotek, nærmere info følger

Læs mere

Se hele kalenderen ...