Klubauktioner

Klubmøderne bør altid indeholde en auktion.
Der er meget delte meninger om indholdet på auktionerne. Kun to ting giver sig selv, lottene må ikke være for dyre i opråb, og det meste skal være fra Danmark, da de fleste samler dette. Auktionarius skal derfor prøve at variere udbudet så meget som muligt. Auktioner med mængdevare på 6-7 møder, mere specielle ting på 2-3 møder, samt dyre luksusvarer på et enkelt møde. På normale auktioner maks. 25-30 lots. Priserne kan på almindelige auktioner starte ved bud (5-10 kr.) og op til 100 kr. Man kan sælge både med og uden limitpris.

Almindelige klubauktioner
På den almindelige auktion kan klubben tjene penge til den slunkne klubkasse, og medlemmerne kan skaffe sig nyt materiale på en billig måde. Klubben kan opkøbe samlinger, udstykke dem og sælge dem med fortjeneste på klubauktionerne.
En service er det at medtage lots fra medlemmerne. Lav et system for indlevering, så det er retfærdigt. Alle skal have mulighed for at sælge effekter på klubauktionerne. Efter salget tilfalder et beløb – f.eks. 10 % af salgsbeløbet - klubkassen som provision.

Skrammelauktioner
Dette er et meget benyttet programpunkt. Ordet skrammel kan jo rumme meget, og det går på alt lige fra frimærker, mønter, etiketter, banemærker, kuglepenne, telekort - og meget andet, der ikke har ret meget med frimærker at gøre.

Hollandsk auktion
En hollandsk auktion foregår på den måde, at man starter højt med bud, hvorefter disse bevæges nedad.
Når et medlem vil købe, rækkes hånden op, og lottet er hans/hendes til den aktuelle pris. Jo længere, man har is i maven, jo billigere bliver det. Hvis der er flere, der rækker hånden op samtidigt, går man opad i bud, til der kun er en køber tilbage.

Amerikansk auktion (bud på seddel)
Lottet opsættes øverst i hjørnet af et stykke A4-karton og fremlægges/ophænges afskærmet i klublokalet (der skal være god plads). Resten af arket er inddelt i firkantede felter, hvor man kan skrive sit bud og signatur. Stop- og nedtagningstidspunktet fastsættes nøjagtigt. I løbet af klubaftenen kan det enkelte medlem besigtige lottene og skrive sit bud og signatur på i felterne
Senere kan et andet medlem hæve budet i et efterfølgende felt, den oprindelige byder kan komme tilbage og sætte budet op osv. 
Ved sluttidspunktet gælder de bud, der er højest.

Special- eller storauktion
Der er måske ikke ret mange købere til de mere specielle og dyre ting. Det vil dog være godt at servicere så mange medlemmer som muligt med materiale omkring deres samleområde.  Klubben kender jo medlemmernes samleområder.

Indkøbskurv

Kalender - 13. Dec. 2017

Den Tofarvedes seminar er flyttet

5. Jan. 2018 - 00:01

Møde

Den tofarvede studiegruppe afholder seminar 2018 på Marinestation Odden.

Læs mere

Byttedag i Bolbro Hallen

14. Jan. 2018 - 10:00

Byttedage

I Bolbro Hallen på Friggasvej 14, 5200 Odense V.Krejlerborde kan bestilles på tlf. 40 16 78 09. 
 

Læs mere

Byttedag Hadsund

14. Jan. 2018 - 10:01

Byttedage

Foregår på Hadsund Skole

Læs mere

Formidlingssalg Mønt og frimærkeklubben Hanherred

20. Jan. 2018 - 11:00

Auktion

I Mølleparkcenteret Elmevej 1 9460 Brovst med eftersyn fra kl. 9.00

Læs mere

Byttedag Aalborg Philatelistklub

21. Jan. 2018 - 09:00

Byttedage

Uden handlere og krejlere, kun byt, på Vejgaard bibliotek, nærmere info følger

Læs mere

Se hele kalenderen ...