Byttemøde

Hvad dækker de mange byttemøder i klubprogrammerne over? Det mest nødvendige programpunkt i en frimærkeklub og samtidig for nogle en hæl i jorden til 100% passivitet. Det er programlæggerens nødløsning, når han/hun ikke har haft fantasi til et programpunkt. Det eneste, der er værre, er "Klubaften" eller "overraskelse". Er aftenens hovedpunkt "bytteaften", skal aftenen planlægges ordentligt som alle andre mødeaftener.

Rotation mellem borde
Byttemøde som alle medlemmer i frimærkeklubber kender til hudløshed. Det kan være planlagt, men ofte vælges denne udvej, fordi man ikke har haft tid til at planlægge mødet ordentligt. Resultatet er oftest, at der - heldigvis - er en del bytteri ved nogle borde, men de fleste er passive, og der foregår derfor alt andet end bytteri ved disse borde. Et kendetegn for klubber, hvor dette "uvæsen" florerer, er, at mange af medlemmerne end ikke har materiale med til mødet. Disse møder annonceres også som almindelige møder i klubmødeprogrammet, når man ikke har kunnet arrangere noget bedre og mere spændende.

Et spændende byttemøde
Byttemøder er noget af det mest grundlæggende i en frimærkeklub, og derfor skal et byttemøde være arrangeret ordentligt. Først og fremmest skal klubledelsen løbende signalere, at disse møder er vigtige ved at gøre dem spændende, men man skal også sikre sig, at medlemmerne tager materiale med. Måske noget andet materiale, end det man for god ordens skyld altid slæber med.
Her er "sprederen" en meget vigtig type for klubben. Jo flere medlemmer man har, der ligger inde med et stort materiale, og som er villig til at omsætte dette, jo bedre. Klubben kan støtte sådanne medlemmer ved ind imellem at købe det svært omsættelige billigt op, så "sprederen" får mulighed for at skaffe nyt materiale. Det opkøbte kan anvendes til præmier o.l.

Herefter følger nogle praktiske eksempler på, hvordan et anderledes byttemøde kan forløbe. Kan kombineres med auktion - handlerbesøg.<

Byttemøde med emneområde
På mødet før afleverer alle, der regner med at møde op på byttemødet, en seddel med ønsker om bytteområder. Placeringen ved bordene arrangeres efter dette.

Byttemøde - varieret placering
En måde at variere byttemøderne på er at arrangere tvungen placering ved bordene. Når medlemmerne ankommer til mødet, trækker de et kort med et nummer ved døren. Nummeret angiver det bord, man skal sætte sig ved. Herved bliver det helt tilfældigt, hvem der sidder, ved de enkelte borde, og de normale mønstre brydes op. Det giver nye byttemuligheder.

Byttemøde med samleområder
På mødeaftenen er der sat et skilt på hvert bord, der angiver, hvilket område der kan byttes ved dette bord - Danmark - tofarvede - stempler - Norge - Tyskland - dyr - kunst – diverse motiver m.m. Hver gang der er gået en ½ time gives et signal, og alle bryder op og går til nye borde - eller tilbage til det bord, man kom fra, hvis man ikke er færdig. Mødeledelsen holder øje med, ved hvilke borde der er stilstand og bytter eventuelt skiltene ud med nye.

Større byttemøde med samleområder
I frimærkeklubberne er det oftest Danmark med områder, der står øverst på plakaten. Der er dog heldigvis mange samlere, der samler andre områder, eller samler Danmark med et andet område til venstre hånd. Aktivitet for disse områder kan sikres ved at arrangere byttemøder på mellemliggende aftener til klubmøderne, hvor der er et enkelt område på dagsordenen. Det skal så nødvendigvis kun være de store områder, der er på mødet: Sverige, Norge, Tyskland, måske Finland, Island, England, Holland, Frankrig – eller andre områder, klubledelsen ved er aktuelle – Europa, Afrika, Østen. Det kan også være dyr, blomster, andre temaområder – eller posthistorie. Kun fantasien sætter grænser.

"Intim bytning"
Bordene opstilles i lange rækker. Der sættes skærm op (stående mappe/indstiksbog) for hver plads.
Den, der har byttematerialet, angiver dette med et skilt. Så sætter man sig lige overfor og bytter. 
Man skal have flere skilte med svarende til det byttemateriale, man har. Der skiftes ofte plads.

Byttemøde – spille dam 
Brikkerne er træklodser i størrelse som ordinært dansk frimærke og 1½-2 cm høje. På toppen fastklæbes en klemlomme.
Der anbringes frimærker i klemlommerne efter aftale spillerne i mellem, så indsatsen er ens.
Dernæst spilles dam som normalt på et almindeligt spillebrædt. Det gælder om at slå brikkerne af brættet. De vundne frimærker er ens ejendom.

Mulighed for køb af frimærker 
Et byttemøde kan have besøg af en handler i stedet for klubbens "spreder". Byttemøder afsluttes med en lille auktion.

Indkøbskurv

Kalender - 20. Sep. 2018

Repræsentantskabsmøde 2018 med nyt indhold

29. Sep. 2018 - 09:30

Møde

Kursuscenter Severin Skovsvinget 25 5500 Middelfart. HSUK tilmelding, også om eftermiddagen.

Læs mere

Postkortets Dag

29. Sep. 2018 - 10:00

Byttedage

Husk tilmelding. Fra 10-16 foredrag, byttedag osv. Kl. 16 generalforsamling for medlemmer.

Læs mere

TREKANTBYTTE 2018 Vejle, Kolding, Fredericia og Mi

30. Sep. 2018 - 09:01

Byttedage

Idrætshallen Fredericia Gymnasium Nørrebrogade 88 Fredericia. Se mere på næste side

Læs mere

Byttedag Vesthimmerland

6. Oct. 2018 - 10:00

Byttedage

E-huset Kirkegade 4 9600 Aars. Ingen handlere og krejlere

Læs mere

Byttedag Hjørring Filatelistklub

6. Oct. 2018 - 10:01

Byttedage

I Bingohallen Grønnevold 2 Hjørringnærmere info følger

Læs mere

Se hele kalenderen ...