Byttedag

I øjeblikket er byttedage trenden for udadvendte aktiviteter for en frimærkeklub. Der er ikke mange klubber, der ikke afvikler mindst en byttedag pr. sæson.

Indbydelse
Opslag med lille annonce suppleret med placering i kalenderen i DFT og på denne hjemmeside. Der sendes løbesedler rundt til alle naboklubberne.

Forplejning 
Gæsterne, der kommer til byttedagen, skal have forplejning. De kan enten selv have madpakke/kaffe med, købe i kiosk på stedet (hvis krav), eller klubben kan selv stå for forplejningen. Et bord med salg af øl/vand – kaffe – ostemad – rullepølse mad – kage er nok. Sælges til rimelige priser (næsten ingen indtjening).

Auktion 
Der kan midt på dagen afvikles en auktion, hvortil medlemmerne har indleveret materiale. Der skal laves en auktionsliste til udlevering. Pas på med tyveri på en sådan auktion. Der skal være vagt på hele tiden. Stjæles noget, må klubben selv erstatte.

Klubbens stand 
Klubben skal naturligvis have sin egen stand, hvorfra man kan lave PR overfor lokale frimærkesamlere, der ikke er medlem af klubben. Her kan man få brochure om klubben, de sidste numre af klubbladet og almindelig personlig vejledning.

Amerikansk lotteri 
Til dækning af nogle af udgifterne bør man have amerikanske lotterier med gode præmier gerne en gang hver time. Gode præmier er nødvendige, ellers sælges lodderne ikke.

Økonomi 
Man kan tage en fast pris for bordene, eller man kan modtage naturalier (frimærker o.l.) for udlejningen. Alle skal betale – også egne medlemmer. Lav fast aftale med stand holderne. 

Standens udseende, størrelse, placering, pris og betaling.

Planlægning 
Uddelegér arbejdet, så der er en person/et mindre udvalg, der har ansvaret for de enkelte aktiviteter på byttedagen.

Vagter 
Udnævn nogle få medlemmer i klubben til civile vagter, der går rundt i lokalet (og reklamér med det). Der er ofte problemer med tyveri (eller anklager om det).

Huskeliste
Orientere/aftale i organisation
Planlægningsmøde
Opstille budget
Valg/leje af lokaler
Fastlægge priser og gebyrer
Orientering i klubben
Annoncering på klubbens hjemmeside og Forbundets hjemmeside
Annoncering i DFT
Annoncering i lokal avis
Fremstille "flyveblad"
Udsende "flyveblade" til nabo-klubber
Aftale med udlejer/restauratør
Kontaktperson for handlende
Leje/transport af borde/stole
Evt. tegne en forsikring for auktion
Vagtplan - planlægning/aftaler
Ansvar for mad og drikke
Scene – mikrofon
Borde og stole
Udstillingsplakater
Fremstille skiltning
Ansvar for tombola/præmier
Ansvar for klubbens stand
Ansvar for auktion
Brochure om medlemskab

Indkøbskurv

Kalender - 24. Mar. 2018

Bytte- og Børsdag Nyborg Filatelistklub

24. Mar. 2018 - 10:01

Byttedage

Nyborg Idræts- og Fritidscenter Storebæltsvej 13-15 5800 Nyborg. Entre 20 kr. Eftersyn til

Læs mere

Klubudstilling Hornslet 20-18

24. Mar. 2018 - 10:01

Udstillinger

Rosengården Hornslet · Tingvej 22 · 8543 Hornslet

Læs mere

Byttedag Nakskov

25. Mar. 2018 - 10:00

Byttedage

Marienlystvej 21 4900 Nakskov. Kl. 12 gennemsyn auktionslot, kl. 13.30 auktion. Ingen entre.

Læs mere

Byttedag Viborg

7. Apr. 2018 - 10:00

Byttedage

Kasernehallen Tingvej 17 8800 Viborg. Der annonceres i lokale medier. Fri entre.

Læs mere

Posthistorisk Skole

7. Apr. 2018 - 10:00

Møde

Priorparken 860 Brøndby, se mere info i DFT og på www.dphs.dk i januar måned

Læs mere

Se hele kalenderen ...