Klubbens økonomi

De fleste frimærkeklubber har kun den indtægt, som medlemskontingentet giver, samt måske nogle småting. Størrelsen på kontingentet er individuelt fra klub til klub, men undersøgelser viser, at klubber, der tager et rimeligt kontingent, også er de blandt de klubber, der har det største aktivitetsniveau. Nogle samlere er medlem af flere klubber, så de ønsker ikke et ret højt kontingent, hvorved det tilgodeser deres egne bytte- og handelsinteresser, men begrænser aktivitetsniveauet til skade for de andre.

Andre indtægtsmuligheder
Salg af amerikansk lotteri på klubmøderne. Kan betale kaffe og brød. Kaffe og brød betales kontant med lille overskud til klubben.

Medlemmer kan indlevere til klubbens auktioner. Sælges materialerne, tilfalder der klubben 10 % i provision.
Klubben kan opkøbe samlinger og udstykke disse. Har man en god købmand til dette, kan der være mange penge at tjene. 
(Se også Økonomi auktion)

På byttedage og klubauktioner kan der tjenes penge på salg af madvarer, drikkelse og kaffe, salg af amerikansk lotteri, leje fra standpladser.

Man kan også arbejde med sponsorer. Annoncer i klubbladet og på klubbens hjemmeside. Tilskud fra lokale firmaer for passende modydelser. Det skal være ihærdige folk, man sætter på arbejdet, og de skal have sans for at servicere "sponsorerne". 
(Se også Sponsorater)

I klubben er der en hel del mindre driftsudgifter, samt større til betaling af foredragsholdere og lignende.
Har man en god økonomi bør man sætte ting i gang. Man kan give støtte til medlemmer, der vil udstille, støtte til ture til udstillinger og lignende eller deciderede rejser til større udenlandske udstillinger. Giv det som et stående tilbud. Man kan aldrig gøre noget sådant retfærdigt. Lad de, der vil udnytte muligheden styre det, og lad ikke de passive, begrænse mulighederne.

Det kan være svært at opnå en sund økonomi i en klub, da man som bestyrelse gerne vil sætte noget i gang, så medlemmerne er tilfredse, og der kan tiltrækkes nye medlemmer. Det er lettest i en større klub, hvor der er mange til at betale, medens mindre klubber ofte må skaffe økonomi gennem ekstern indsats. En god politik er den gamle jyske "Giv ikke en krone ud – før du har tjent to".

Nogle klubber opnår gennem tiden en meget god økonomi med mange penge på bankbogen. Den daglige drift skal sikres, så uforudsete udgifter kan klares. Kontingent skal tilpasses klubøkonomien. Men husk altid - det er de nuværende medlemmers penge og bør derfor også komme disse til gode. Der er ingen klub, der bare skal "puge" penge sammen. Derfor bør en sådan klub højne medlemstilbudene eller nedsætte kontingentet, så medlemmerne får glæde af pengene.

Sponsorater
Har klubben selv økonomi til ovennævnte aktiviteter, kan man jo blot gå i gang. I modsat fald må der skaffes økonomiske midler. Dette kan ske gennem sponsoreringsaftaler, men man skal på forhånd være klar over, at en frimærkeklub med 100-200 medlemmer ikke er det bedste grundlag for et firmas salgsfremstød. Det drejer sig mere om "socialhjælp".

Punkter ved sponsorering:
Hvad kan vi yde? – Hvad vil vi have?
Eksponeringsmulighed (hvor kan sponsor få sit navn?)
Præsentationsmateriale, salgsteknik og aftale
Opfølgning og sponsorpleje

Økonomi (auktion)
Der er 2 baggrunde for at lave gode auktioner i klubben: Medlemmerne får mulighed for at købe relevant materiale. Klubben får en indtjening

Der er flere måder at skaffe materiale på. En af dem er nævnt tidligere. Medlemmerne indleverer eget materiale. Klubben får 10 % af salgs-prisen i provision for ulejligheden.

En anden mulighed er, at klubben indkøber samlinger på frimærke-auktioner. Det skal gøres af en person, der har lidt forstand på dette, idet samlingerne skal kigges godt igennem, da de ofte ikke er det værd, de sælges for, og personen skal have føling med medlemmerne i klubben. Hvad vil de have?

Dernæst udstykkes samlingen i passende lot, og der regnes ud, hvad disse som minimum skal sælges til. Mængdevarer kan overgå til klubben til præmier o.l.

Alt andet lige vil en sådan fremgangsmåde næsten altid give et godt overskud til klubben, hvilket man kan konstatere ved efterberegningen af rentabiliteten på den enkelte samling. Medlemmerne skal motiveres til at være aktive med at købe ind, da dette jo blot er en smartere måde at tjene penge på i stedet for at sætte kontingentet op.

Som en service overfor medlemmerne kan klubben medvirke ved dødsboer. Klubben kan i første omgang rådgive den efterladte om salget af klubmedlemmets samlinger, men efterfølgende kunne man jo give et (relevant) tilbud på at købe disse samlinger.
Lav en skriftlig aftale mellem de(n) efterladte og klubben, så der ikke opstår misforståelser.

Indkøbskurv

Kalender - 12. Nov. 2018

NFT i 125 år - udstilling i KPK

17. Nov. 2018 - 10:01

Udstillinger

I Vartov Farvergade 27 1463 København. Tilmeldingsfrist 1. september via KPKs hjemmeside

Læs mere

Byttedag i Ry

18. Nov. 2018 - 09:00

Byttedage

Ry Sognehus, Kildebakken 1, 8680 Ry. Entré er beskedne 5 kr og vind en flaske rødvin.

Læs mere

Fællesklubbernes årlige efterårsmøde i Birkerød

18. Nov. 2018 - 10:00

Møde

Fællesklubbernes årlige generalforsamling og byttedag foregår på Sjælsøskolen se mere næste side

Læs mere

The Great War

23. Nov. 2018 - 00:00

Udstillinger

FEPA udstilling i Verona Italien

Læs mere

Byttedag Frederikshavn

24. Nov. 2018 - 09:01

Byttedage

Maskinhallen - nærmere info følger

Læs mere

Se hele kalenderen ...